הקדמה:

תלמיד שנולד בישראל ושהה מחוץ לישראל במהלך 4 שנות לימוד מלאות לפחות נחשב תלמיד תושב חוזר
תלמידים שהם תושבים חוזרים ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות

תלמיד שנולד בישראל ושהה מחוץ לישראל במהלך 4 שנות לימוד מלאות לפחות נחשב תלמיד תושב חוזר. הספירה של 4 שנות לימוד מתחילה מכיתה א'.

  • תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים, היגר לישראל והשתלב במערכת החינוך מכיתה א' ואילך נחשב אזרח יליד חו"ל.
  • למידע על הזכויות השונות בתחום החינוך של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים, ראו בפורטל תלמידים עולים ותושבים חוזרים.

חקיקה ונהלים