הקדמה:

תלמיד ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים בארץ מכיתה ז' או בגיל 13 הינו תלמיד תושב חוזר.

  • תלמיד תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל במשך 4 שנות לימוד רצופות לפחות וחזר ללימודים בארץ מכיתה ז' או בגיל 13, זכאי למעמד של עולה ותיק.
  • אם התלמיד לא למד כלל במערכת החינוך בישראל וחזר לארץ לאחר שמלאו לו 15 שנים או לכיתה י', הוא זכאי למעמד של עולה חדש.

חקיקה ונהלים