תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובעות כללים לגבי אישורים שמעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים לצורך מימוש הזכאות.

פרטים

שם החוק:תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים