הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 מסדיר את נושא ההיעדרות מהעבודה של הורים לטובת טיפול בילדיהם החולים.
המעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים הצהרות ואישורים לפי המפורט בתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.