הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 מסדיר את נושא ההיעדרות מהעבודה של הורים לטובת טיפול בילדיהם החולים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.