חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 מסדיר את נושא ההיעדרות מהעבודה של הורים לטובת טיפול בילדיהם החולים.
המעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים הצהרות ואישורים לפי המפורט בתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

הורה לילד עד גיל 16

 • הורה לילד שטרם מלאו לו 16 שנים זכאי ל-8 ימי מחלה בשנה עבור טיפול בילדו החולה, אם בן זוגו לא נעדר מעבודתו בשל כך.
 • אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות, ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא ייספרו עבור כל הורה בנפרד (למידע נוסף).
 • במקרה שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד, הזכאות היא עד 16 ימים בשנה.
 • למידע נוסף, ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד.

הורה לילד עד גיל 18 החולה במחלה ממארת

 • הורה לילד עד גיל 18 החולה במחלה ממארת זכאי ל- 90 ימים בשנה, בתנאי שעבד שנה לפחות באותו מקום עבודה.
 • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה שלו, לפי בחירת ההורה.
 • אם שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות, ייספרו ימי המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא ייספרו עבור כל הורה בנפרד (למידע נוסף).
 • במקרה שבן הזוג של ההורה לא נעדר מעבודתו עקב הטיפול בילד, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של הורה זה, הזכאות היא עד 110 ימים בשנה.
 • למידע נוסף, ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד.

הורה לילד או בוגר עם מוגבלות

 • הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות (בכל הגילאים) זכאי לקבל עד 18 ימים בשנה ובנוסף הוא זכאי גם ל-52 שעות היעדרות ללא ניכוי משכרו לצורך מתן סיוע אישי לילדו, אם עבד שנה לפחות באותו מקום עבודה.
 • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה שלו, לפי בחירת ההורה (52 שעות ההיעדרות לא ייזקפו על חשבון ימי המחלה ולא ינוכו בשום דרך משכרו).
 • הורה שבחר לזקוף את הימים על חשבון ימי מחלה זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
 • ההורה זכאי לעד 18 ימים נוספים וכן ל-52 שעות היעדרות נוספות ללא ניכוי מהשכר, במקרים הבאים:
  • בן הזוג של ההורה (שכיר או עצמאי) לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד.
  • ההורה הוא הורה יחיד.
  • הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה.
 • למידע נוסף, ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.