תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 מסדירות את אופן פעולתן של לשכות ההוצאה לפועל.

פרטים

שם החוק:תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979
קישור:באתר "נבו"
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות