הקדמה:

תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 מסדירות את אופן פעולתן של לשכות ההוצאה לפועל.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות