הקדמה:

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מפרטות לגבי זכאויות להנחות בתשלומי הארנונה.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים