הפורטל מרכז מידע לגבי הקלות שונות בתשלום ארנונה, בהתאם לסוגי הזכאויות.

ארנונה היא מס שנתי שתושבים המחזיקים בנכס משלמים לרשות המקומית.
הרשויות המקומיות רשאיות לאפשר לתושביהן הסדרי תשלום שונים (כגון תשלום בהוראת קבע או תשלום דו-חודשי), לתת הנחות בהתאם להוראות הדין, וכן למחוק חובות ארנונה.
משרד הפנים מפרסם מדי שנה את תעריפי המינימום והמקסימום לשיעורי הארנונה. לשיעורי התעריפים ולמידע נוסף, ראו ארנונה באתר משרד הפנים.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים