חוק זה מחייב קבלני כח אדם להפקיד ערבות בידי המדינה במטרה להבטיח שיקיימו את תנאי הרישיון שניתן להם להעסקת עובדים בקבלנות

פרטים

שם החוק:תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (חיוב בתשלום בעד הכשרה מקצועית), התשנ"ח - 1997
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים