חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 מגדיר את זכויותיהם של עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם ואת חובותיהם של המעסיקים (קבלני כוח האדם והמעסיקים בפועל של העובדים).

פרטים

שם החוק:חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר התעשייה המסחר והתעסוקה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.