הקדמה:

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 מגדיר את זכויותיהם של עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם ואת חובותיהם של המעסיקים (קבלני כוח האדם והמעסיקים בפועל של העובדים).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.