הקדמה:

תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), תש"ע-2010 מפרטות את דרך מתן ההחזרים, התחשבנות, הסכומים, ומשך תקופת ההחזרים המגיעים לתורם איברים.

  • התקנות מסדירות את אופן קבלת החזרים כספיים לתורם איברים בעבור הנושאים הבאים:

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות השתלת אברים (תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם), תש"ע-2010
שר אחראי:
שר הבריאות

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.