חוק השתלת אברים, תשס"ח-2008 מסדיר את נושא נטילת איברים מאדם חי ומאדם שנפטר, לצורך השתלתם בגופו של אדם אחר, וכן קובע את האיסור בסחר באיברים.

פרטים

שם החוק:חוק השתלת איברים תשס"ח-2008
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הבריאות

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.
  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.