הקדמה:

תקנות התעבורה עוסקות בהסדרת נושא התעבורה בישראל.
התקנות מגדירות את כלי התעבורה לסוגיהם, קובעות מהן סמכויותיהם של הגופים העוסקים בנושא התעבורה, ומהם הכללים לגבי התנהגות ותנועה בדרכים (לנהגים ולהולכי רגל), הסעת נוסעים, הובלת מטענים, רישיון נהיגה ורישוי רכב, לימוד והדרכה בנהיגה, מבנה ותקינות הרכב, זכויות וחובות בתחבורה הציבורית ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות התעבורה, תשכ"א-1961
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר התחבורה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים