נכי צה"ל וכוחות הביטחון, שמקבלים סיוע במימון לימודיהם עשויים לקבל תשלום למימון הוצאות המחיה בתקופת הלימודים
הבקשה לתשלום דמי מחיה נכללת בבקשה למימון הלימודים


נכי צה"ל וכוחות הביטחון שמקבלים סיוע במימון לימודים במוסד להכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה עשויים לקבל דמי מחיה חודשיים בתקופת הלימודים ('תגמול לימודים').

גובה דמי המחיה

 • דמי המחיה משולמים במקום התגמול החודשי בתקופת הלימודים.
 • הסכום נקבע בהתאם לדרגת הנכות ולמצב המשפחתי.
סכום דמי המחיה (נכון ל-2024)
אחוזי הנכות מצב משפחתי סכום דמי המחיה (כולל התגמול החודשי)
10%-18% ללא ילדים 3,443.78 ₪
עם ילדים 5,035.32 ₪
19%-39% ללא ילדים 5,035.32 ₪
עם ילדים 7,180.25 ₪
40%-100% ללא ילדים 7,180.25 ₪
עם ילדים 10,061.50 ₪
100%+ (מיוחדת) ללא ילדים 10,628.6 ₪
עם ילדים 11,794.82 ₪
 • אם היה שינוי באחוזי הנכות, דמי המחיה יעודכנו בהתאם.
 • מי שיפסיקו לקבל תגמול חודשי ימשיכו לקבל דמי מחיה כל עוד הם מקבלים את הסיוע במימון הלימודים. סכום דמי המחיה שיקבלו בתקופה זו:
  • 3,443.78 ₪ אם הם ללא ילדים.
  • 5,035.32 ₪ אם יש להם ילדים.

מי זכאי?

 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שמקבלים סיוע במימון לימודים ולומדים לימודי יום בהיקף של לפחות 15 שעות שבועיות.
  • במקרים חריגים עשויים לאשר דמי מחיה גם למי שלומדים פחות מ-15 שעות.
 • מי שלומדים באוניברסיטה הפתוחה יהיו זכאים לדמי מחיה אם, בנוסף, מתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הם לומדים לפחות 4 קורסים בכל סמסטר (מלבד הסמסטר הראשון ללימודים, שבו ניתן ללמוד 3 קורסים).
  • הם לומדים 8 קורסים בשנת לימודים אחת, שכוללת גם סמסטר קיץ (יש להציג אישור מהאוניברסיטה שתוכנית הלימודים באותה שנה כוללת 8 קורסים).
 • זכאים לדמי מחיה גם מי שלומדים לימודי הכנה (השלמת בגרויות, מכינה קדם אקדמית וכו') בהיקף של 15 שעות לפחות.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • הערך המקורי נערך בעזרת הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.