הקדמה:

עסקים מאזור הדרום (ובכלל) שנפגעו כלכלית במהלך מבצע "צוק איתן" עשויים להיות זכאים לפיצויים
המועד האחרון להגשת התביעה לפיצויים הוארך עד ליום 15.01.2015
מי שקיבלו פיצויים בעקבות מבצע "עמוד ענן" רשאים לדרוש מקדמה בשיעור של עד 80% מהפיצויים שאושרו להם באותה עת
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למרכז המידע והשירות הטלפוני של רשות המסים בטלפון 4954* (כוכבית מסים) או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 - 18:00


תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד–2014 קובעות את הכללים לגבי תשלום פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם בתקופה שבין יום 08.07.2014 ליום 31.08.2014, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן" (לפי המוקדם מביניהם).

 • רשות המסים פועלת למתן מקדמות מיידיות על מנת לסייע בבעיה התזרימית שנוצרה לעסקים, עד שתוגש ותאושר התביעה לפיצויים.
 • מי שקיבלו פיצויים במבצע "עמוד ענן" רשאים לדרוש מקדמה בשיעור של עד 80% מהפיצויים שאושרו להם באותה עת.

מי זכאי?

 • זכאים להגיש תביעה לפיצויים בעלי עסקים העומדים בשלושת התנאים הבאים:
  1. ספגו נזק עקיף - נזק כלכלי שאינו כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטות ברכוש, כגון: הפסד או מניעת רווח כתוצאה מחוסר היכולת להפעיל את העסק או להשתמש בנכסיו בשל הוראות כוחות הביטחון או כתוצאה מהיעדרות מוצדקת של העובדים עקב הלחימה.
  2. מיקום העסק -
   • בעלי עסקים בין הטווחים 40-0 ק"מ מגבול רצועת עזה.
   • ניזוקי חוץ - בעלי עסקים הממוקמים מעבר לטווח של 40 ק"מ מגבול רצועת עזה אשר שילמו משכורת לעובד המתגורר בין 7-0 ק"מ מגבול רצועת עזה ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני,‏ או עובד‏ המתגורר ‏בטווח‏ של 40-7 ק"מ ‏מרצועת ‏עזה ‏ונעדר מהעבודה ‏על מנת להשגיח ‏על ‏ילדו, או ‏בשל ‏היותו אדם עם מוגבלות.
  3. תשלום משכורת - תנאי להגשת תביעה הוא כי המעסיק שילם משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני.

סיוע בנושא התביעה והפיצויים

תהליך מימוש הזכות

מסלולי הפיצויים

עסק הנמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה

 • בעלי עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה יוכלו להגיש את התביעה באחד משלושת המסלולים הבאים (מסלולים ירוקים), שנועדו לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו:
  1. מסלול שכר -
   • מעסיק יוכל לדרוש פיצויים במסלול זה בגין שכר ששילם לעובדים שנעדרו מעבודתם כתוצאה מאחת מהסיבות הבאות:
    1. בעקבות המצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
    2. לצורך השגחה על ילדיהם.
    3. עובד עם מוגבלות שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף (כגון, עקב חוסר יכולת להגיע בזמן למרחב המוגן).
   • בנוסף, הפיצוי יינתן לכל עובד בטווח של 0 עד 7 ק"מ מהרצועה, שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני, ויהיה בגובה של 132.5% משכר הבסיס של העובד.
  2. מסלול מחזורים -
   • בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי).
   • הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח לעומת תקופה מקבילה אשתקד (כלומר, השוואה של המחזור העקי בחודשים יולי-אוגוסט 2013 לעומת המחזור העסקי בחודשים יולי-אוגוסט 2014).
  3. מסלול הוצאות -
   • בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית.
   • מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי לשמור על המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע.
 • לפרטים נוספים על אופן חישוב הפיצוי בכל אחד מהמסלולים, ראו בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8 /2014 - קרן פיצויים.
 • בעלי עסקים חדשים שהחלו את פעילותם עד יום 01.06.2014 יוכלו לבחור בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם.

עסק הנמצא בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה

 • בעלי עסקים בטווח של 7-0 ק"מ מגבול רצועת עזה‏ ובאזור ‏התעשייה ‏הדרומי ‏של ‏אשקלון יוכלו לבחור בין המסלולים הירוקים לבין המסלול האדום.
 • המסלול האדום מאפשר בחינה פרטנית של היקף הנזק בהתאם לאופי העסק (כגון שכר עובדים, ירידה במחזור והוצאות מיוחדות).
 • רשות המסים בודקת את כל המסמכים והאסמכתאות שהעסק הגיש וקובעת את הפיצוי בהתאם לנזק שהוכח. היקף הפיצויים במסלול זה אינו מוגבל.
 • בתביעה במסלול האדום לא נדרשת עמידה בתנאים שבתקנות הקבועות לגבי השבתת הייצור למשך 24 שעות בתעשייה, או השבתת פעילות למשך שבוע ימים בענפי המסחר והשירותים.

עסק בענף החקלאות

 • בשל ייחודיות הענף, הותאם לחקלאים מסלול ייחודי המבוסס על ממוצע חודשי יולי ואוגוסט בארבע השנים שקדמו לשנת המבצע שמוכפל בימי המבצע, במקדם משלים הוצאה נחסכת ובמקדם פיצוי לפי הטווח שבין 0 ל-40 ק"מ מהרצועה.
 • מקדם הפיצוי משתנה לפי הטווחים הבאים:
  • בטווח של 7-0 ק"מ המקדם הוא 0.8
  • בטווח של 20-7 ק"מ המקדם הוא 0.4
  • בטווח של 40-20 ק"מ המקדם הוא 0.2
 • כמו כן, כל חקלאי שנמצא בטווח של 7-0 ק"מ יכול להגיש תביעה במסלול האדום.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים