הקדמה:

בעלי עסקים שנגרם להם נזק כלכלי במהלך מבצע "צוק איתן" רשאים להגיש, בהתאם לתנאי הזכאות, תביעה לפיצויים
המועד האחרון להגשת התביעה לפיצויים הוארך עד ליום 15.01.2015
לפני הגשת התביעה ותשלום הפיצויים, ניתן להגיש בקשה לתשלום מקדמה
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למרכז המידע והשירות הטלפוני של רשות המסים בטלפון 4954* (כוכבית מסים) או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 - 18:00
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה ליווי מקצועי ללא תשלום במילוי הטפסים ובהגשת התביעות, וקו פתוח לשאלות: 1-700-558-040. למידע נוסף, ראו באתר הסוכנות
ראו הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8 /2014 - קרן פיצויים - פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופת מבצע "צוק איתן" בענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות

בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ד–2014 ניתן להגיש תביעה לפיצויים עבור עסקים שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר בדרום בתקופה שבין יום 08.07.2014 ליום 31.08.2014, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן" (לפי המוקדם מביניהם).

 • לפני הגשת התביעה ועד שיוסדר תשלום הפיצויים, ניתן לבקש מקדמה.
 • מי שקיבלו פיצויים במבצע "עמוד ענן" רשאים לדרוש מקדמה בשיעור של עד 80% מהפיצויים שאושרו להם באותה עת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זכאים להגיש תביעה לפיצויים בעלי עסקים העומדים בשלושת התנאים הבאים:
  1. הם ספגו נזק עקיף - נזק כלכלי שאינו כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטות ברכוש, כגון: הפסד או מניעת רווח כתוצאה מחוסר היכולת להפעיל את העסק או להשתמש בנכסיו בשל הוראות כוחות הביטחון או כתוצאה מהיעדרות מוצדקת של העובדים עקב הלחימה.
  2. הם בעלי עסקים בין הטווחים 40-0 ק"מ מגבול רצועת עזה, או ניזוקי חוץ - בעלי עסקים הממוקמים מעבר לטווח של 40 ק"מ מגבול רצועת עזה אשר שילמו משכורת לעובד המתגורר בין 7-0 ק"מ מגבול רצועת עזה ונעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני,‏ או עובד‏ המתגורר ‏בטווח‏ של 40-7 ק"מ ‏מרצועת ‏עזה ‏ונעדר מהעבודה ‏על מנת להשגיח ‏על ‏ילדו, או ‏בשל ‏היותו אדם עם מוגבלות.
  3. הם שילמו משכורת - הגשת התביעה מותנית בכך שהמעסיק שילם משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני.
 • ניתן למנות באי כח שיורשו להגיש את התביעה ולפעול בשם התובעים בנושאים הקשורים לתביעה. לשם כך, יש למלא ולחתום על טופס ייפוי כוח כללי להגשת תביעה בגין "נזק עקיף" - מבצע "צוק איתן".

סיוע בנושא התביעה והפיצויים

בקשת מקדמה

 • עוד בטרם מוגשת התביעה לפיצויים, ניתן להגיש בקשה למקדמה.
 • יש למלא טופס הודעה על נזק ובקשה לקבלת מקדמה בגין "נזק עקיף"במבצע "צוק איתן", ולהצהיר בו כי:
  • נגרם לעסק נזק עקיף בשל המצב הביטחוני בתקופה האמורה.
  • מבקש המקדמה מתחייב להגיש תביעה בגין “נזק עקיף” לפי אחד מהמסלולים שנקבעו.
  • במקרה שסכום המקדמה שתשולם יהיה גבוה מסכום הפיצוי שייקבע, או במקרה שלא תוגש תביעת הפיצויים כנדרש, ההפרש/המקדמה יוחזרו לרשות המסים בתוך 30 ימים מיום הדרישה להחזר.
 • אל בקשת המקדמה יש לצרף המחאה (צ'ק) מקורית מבוטלת של העסק.
 • לא תאושר מקדמה לבעל עסק שצמצם את פעילותו בצורה ניכרת בתקופה שקדמה לחודש יולי 2014 ו/או סגר את עסקו.

מקדמה לעסקים שהגישו תביעה במבצע "עמוד ענן"

 • בעלי עסקים שקיבלו פיצויים בגין נזק עקיף במבצע "עמוד ענן", יציינו את סכום המקדמה המבוקש, שלא יעלה על 80% מסכום הפיצוי שאושר להם באותה עת.
 • במקרים שבהם חלה ירידה בהכנסות בשיעור של למעלה מ-20% בתקופה שבין ינואר- יוני 2012 לתקופה שבין ינואר- יוני 2014, סכום המקדמה שיאושר יביא בחשבון ירידה זו.
 • לעסק חקלאי שניזוק, המקדמה לא תעלה על 50% מסכום הפיצויים שיחושב לו על ידי הרשות בהתאם למסלול חקלאות. תקרת המקדמה לא תעלה על 500,000 ש"ח.

מקדמה לעסקים שלא הגישו תביעה במבצע "עמוד ענן"

 • מי שלא הגישו תביעת פיצויים ל”נזק עקיף” בעקבות מבצע “עמוד ענן” יכולים לבקש מקדמה לפי הקריטריונים המפורטים בהוראת ביצוע 8/2014 של רשות המסים. במקרה שאין להם נתונים על מחזור העיסקאות למע”מ, הם יידרשו להמציא את נתוני מחזור העסקאות שלהם לחודשים ינואר - יוני 2014 מאושרים על-ידי רואה חשבון.
 • חישוב המקדמה לעסקים שלא הגישו תביעה במבצע "עמוד ענן", וכן לעסקים חדשים שנפתחו בתקופה שלאחריו, יעשה על ידי הרשות לאחר הגשת הבקשה למקדמה.
 • אופן החישוב ייקח בחשבון את הנזק הצפוי לעסק מתוך המחזור החודשי הממוצע בתקופה שקדמה למבצע "צוק איתן". תקרת המקדמה לא תעלה על 250,000 ש"ח.

הגשת התביעה

משרד כתובת מועדי קבלת קהל
פקיד שומה גוש דן בית נח מנחמי (קומה 7), רחוב בן גוריון 38, רמת גן ימים א-ה בין השעות 8:30 - 13:00, ובימים א, ב, ד גם בין השעות 15:00 – 18:00
פקיד שומה אשקלון רח' העוז 1 אשקלון ימים א-ה בין השעות 8:30 – 13:00, ובימים א, ב, ד גם בין השעות 15:00 - 18:00
שלוחת אשדוד- פקיד שומה אשקלון מרכז צימר, דרך מנחם בגין 1, אשדוד ימים א-ה בין השעות 8:30 - 13:00, ובימים א, ב, ד גם בין השעות 15:00 – 18:00
פקיד שומה באר שבע שד' שזר 31, קומה 3, באר שבע ימים א-ה בין השעות 8:30- 13:00, ובימים ב, ד גם בין השעות 14:00 - 15:30
תל אביב דלפק המודיעין בקומת הכניסה של בניין קרית הממשלה דרך מנחם בגין 125 תל אביב ימים א-ה בין השעות 8:30 - 13:00, ובימים א, ב, ד גם בין השעות 15:00 - 18:00

הטיפול בתביעה

 • תביעה שהוגשה ‏באופן ‏תקין ‏‏וצורפו ‏לה ‏כל ‏המסמכים‏ הנדרשים‏‏, ‏תיבדק ותועבר ‏לאישור. ייתכן שיידרשו נתונים ‏או ‏מסמכים נוספים במהלך בדיקת ‏התביעה.
 • ‏לתביעה שהוגשה כנדרש ואושרה ישולם הפיצוי בתוספת הפרשי‏ ריבית ‏והצמדה מתום 30 ימים מיום הגשת התביעה.
 • עסקים קטנים (בעלי מחזור של עד 1.5 מיליון ש"ח בשנת ‏2013) -
  • במקרה שהגישו את כל המידע הנדרש ולא קיבלו מענה בתוך 35 יום מהגשת התביעה, יהיו זכאי למקדמה של 60% מסך התביעה.
  • במקרה שחלפו ‏180 יום‏ מהגשת‏ התביעה‏ ולא התקבלה תשובה, תועבר‏ מקדמה ‏נוספת ‏בשיעור‏ של ‏‏30% מסכום ‏הפיצוי.
 • עסקים גדולים (בעלי מחזור של מעל 1.5 מיליון ש"ח בשנת 2013) -
  • במקרה שהגישו את המידע כנדרש ולא קיבלו מענה בתוך 45 יום מהגשת התביעה, יהיו זכאים למקדמה של 50% מסך התביעה.
  • במקרה שחלפו ‏180 יום‏ מהגשת‏ התביעה‏ ולא התקבלה תשובה, תועבר‏ מקדמה ‏נוספת ‏בשיעור‏ של ‏‏40% מסכום ‏הפיצוי.
 • תשלום הפיצוי‏ים‏ (לאחר הפחתות‏ כגון: ‏מקדמות, ניכוי‏ מס ‏במקור או ‏עיקולים),‏ יועבר‏ לחשבון‏ הבנק‏ שצויין‏ בטופס ‏התביעה ועל‏ פי‏ ההמחאה‏ הבנקאית ‏שצורפה‏ אליו.‏
 • במקרה שהתביעה נדחתה, ‏או נדחה ‏‏אופן ‏חישוב‏ הפיצוי ‏על‏ ידי ‏התובע, יישלחו לו נימוקים‏ בכתב לסיבת הדחייה.

חשוב לדעת

 • המועד האחרון להגשת התביעה לפיצויים הוארך עד ליום 15.01.2015.
 • בעלים של מספר עסקים יגישו תביעה בנפרד לכל עסק.
 • מי ש‏הגיש ‏תביעה ‏באחד ‏המסלולים‏,‏ לא‏ יוכל‏ להגיש‏ תביעה‏ מתוקנת/נוספת ‏במסלול‏ אחר.

ערעור

 • על החלטה שהתקבלה בנושא הפיצויים ‏ניתן‏ לערער בתוך‏ 30 יום.
 • ניתן להגיש את הערעור ‏למשרדי‏ רשות‏ המסים‏ שאליהם מוגשות התביעות (ראו בסעיף "הגשת התביעה").
 • כמו כן, ניתן לערער ‏למזכירות ‏ועדת ‏הערר‏ במשרד ‏מיסוי‏ מקרקעין‏ באר ‏שבע: שד' ‏שזר ‏31, באר שבע 84894
 • יש להגיש את הערר ‏ב-4 עותקים, ‏עם ‏כל ‏הנספחים‏ הנדרשים‏ לנימוקי ‏הערר.
 • מזכירות ‏ועדת ‏הערר ‏תזמן ‏את ‏הצדדים ‏לדיון.
 • המערער ‏יכול‏ לייצג‏ את ‏עצמו, או‏ להיעזר ב‏עו"ד. ‏כמו כן, הוא רשאי ‏לצרף ‏חוות ‏דעת ‏או‏ עד‏ מטעמו ‏לביסוס ‏טענותיו.
 • הליכי ה‏ערר ‏יהיו ‏בהתאם ‏לתקנות ‏מס ‏רכוש ‏וקרן ‏פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק‏ מלחמה‏ ונזק‏ עקיף),‏ תשל"ג-1973.

ערעור על החלטת ועדת‏ הערר

 • ‏ על החלטת ועדת‏ הערר ניתן לערער בשאלות ‏משפטיות ‏בלבד.
 • את הערעור יש להגיש ‏בתוך ‏30 יום‏ לבית‏ המשפט ‏המחוזי ‏בבאר ‏שבע, ‏על ה‏מערער ‏להמציא ‏העתק ‏מהערעור, ‏עם ‏הגשתו, ‏לפרקליטות ‏מחוז‏ דרום.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים