זכויות עובדי קבלן

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מרכז מידע ספציפי לעובדי קבלן (המועסקים דרך חברות כ"א או חברות שירותים) וזאת כחלק מהנושא הכללי של זכויות עובדים.

קיימים שני סוגים של עובדי קבלן: עובדי קבלן המועסקים דרך קבלני כוח אדם (חברות כוח אדם) ועובדי קבלן המועסקים דרך קבלני שירות (חברות שירותים). ההבדל העיקרי בין שני סוגי הקבלנים הוא שקבלני כוח אדם מספקים עובדים למעסיק כדי שישתלבו בעבודה השוטפת של המעסיק בעוד שקבלני שירות מספקים מוצר (שירות) מוגמר, כגון ניקיון, שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח החוק. בנוסף על זכויות אלו, ישנן מספר זכויות ייחודיות לעובדי קבלן כוח אדם המגיעות להם מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. עובדי חברות שירותי ניקיון ועובדי חברות שירותי שמירה ואבטחה זכאים לזכויות המוענקות לכלל העובדים באותו ענף בצווי הרחבה.
יש לשים לב כי זכויות עובדי קבלן כוח אדם במגזר העסקי/פרטי שונות מאלו של עובדי קבלן כוח אדם במגזר הציבורי. עובדים במגזר העסקי זכאים לזכויות מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם ואילו עובדים במגזר הציבורי זכאים לקבל "השוואת תנאים" לעובדים בהעסקה ישירה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
חשוב: חלק מהזכויות המצויות בפורטל מוענקות רק לעובדי קבלן המועסקים דרך חברת כוח אדם, ולכן יש לשים לב למי מתייחס הסעיף "מי זכאי" בכל זכות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים