פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר למקבלי גמלת סיעוד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים עובד זר באמצעות חברת כוח אדם עשויים להיות פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

החל מחודש ינואר 2014, מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל שהוא עובד זר, עשויים להיות פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

 • מקבל גמלת סיעוד העונה על שני התנאים הבאים:
  • הוא מעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם לשירותי סיעוד.
  • הוא משלם למטפל שכר בסכום שאינו עולה על 3,000 ש"ח לחודש, בנוסף לשכר המשולם לעובד על ידי חברת הסיעוד.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח, יש לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי (גם אם בפועל המעסיק אינו משלם דמי ביטוח).
 • ניתן להירשם כמעסיק בדרכים הבאות:
 • יש להקפיד ולשלם את שכרו של המטפל באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.

הגשת תביעה

 • במקרים שמטפל סיעודי מגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (עבור פגיעה בעבודה או דמי לידה), מקבל גמלת הסיעוד והמטפל יתבקשו להציג מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית.

מוקד מידע

 • לבירורים ניתן לפנות למוקד הטלפונים הארצי 6050*
 • המוקד פועל בימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 17:00.


חשוב לדעת

 • מעסיק של עובד זר בסיעוד שלא הגיש בקשה לפטור או שבקשתו נענתה בשלילה צריך לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי של העובד הזר בשיעור 2% מהשכר. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים