תעסוקת אנשים עם מוגבלויות

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מרכז מידע ייעודי בתחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות.


לאנשים ונשים עם מוגבלויות יש לרוב רצון רב להשתלב במעגל העבודה ולצורך זה קיימת מערכת רחבה של זכויות ותכניות שמסייעות להם במציאת עבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים