בית הדין האיזורי לעבודה אישר פיטורי מרצה במכללה דתית שפעלה בנושאי קידום מעמד האישה בחברה הדתית

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:עב 1807/06
תאריך:31/03/2010
קישור:פסק הדין המלא

התובעת הינה מרצה במכללה הדתית "אורות ישראל". במקביל, הקימה התובעת את ארגון "קולך" העוסק בקידום מעמד האישה בחברה הדתית ושימשה יו"ר הארגון. בתביעתה טענה כי הליכי הפיטורים נגדה נובעים מפעילותה בארגון "קולך" לקידום מעמד האישה וממעורבותה בטיפול בפרשיית הטרדה מינית באוניברסיטת בר אילן, ומהווים הפליה על רקע השקפה.

לטענת המכללה, הרצון לפטרה נובע מהצורך בצמצומים ומכך שתלמידות ממעטות להרשם לשיעוריה עקב דעותיה הליברליות ובשל ייעוץ שהן מקבלות מרבניהן, אבותיהן ובעליהן. לטענת התובעת, מיעוט הנרשמות נגרם עקב התנכלות מכוונת של המוסד אליה.

בית הדין פסק, כי אף שדעתו אינה נוחה מהפגיעה בחופש האקדמי של התובעת כמרצה, לא עלה בידה להוכיח קיומה של התנכלות מכוונת מטעם המוסד ולכן אין להתערב בהליך פיטוריה.

משמעות

  • למרות שהפיטורים נגרמו בעקיפין בעקבות דעותיה, לא הוכחה התנכלות מצד המכללה כלפי המרצה, לכן אישר בית המשפט את הליך הפיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • פורטל זכויות האדם של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים