הקדמה:

אסור להפלות עובד בשל השקפותיו
אסור לפטר עובד בשל הבעת עמדותיו
למרות זאת, במקרים מסוימים ניתן לפטר עובד בשל הבעת עמדה ברשתות חברתיות, בהתחשב בסוג התפקיד של העובד, בתוכן הפרסום ובפגיעה האפשרית של הפרסום במקום העבודה
בכל מקרה אסור לפטר את העובד לפני שנערך לו הליך שימוע, שבו יוכל להעלות טיעונים בעד המשך העסקתו


חל איסור על מעסיקים להפלות בין עובדים בשל השקפותיהם, בכל אחד מאלה:

 • אסור להפלות את העובד או המועמד לעבודה לא רק בשל השקפתו אלא גם בשל הבעת השקפתו ועמדתו, למשל באמצעות השתתפות בהפגנה בזמנו הפנוי או שיתוף פוסטים ברשתות חברתיות, כמו פייסבוק.
דוגמה
פיטורים שנדחו ע"י בית הדין לעבודה
במקרה אחד הורה בית הדין לעבודה על החזרתה לעבודה של עובדת ששיתפה בעמוד הפייסבוק שלה קישור לאתר שבו תמונות של יהודים מתקופת השואה לצד תמונות של פלסטינים תחת כותרת המשווה ביניהם. בית הדין קבע בין היתר שעצם השיתוף ללא הוספת מלל מטעם העובדת אינו מהווה "הסתה", ואף אם מדובר בדעה מרגיזה, היא חוסה תחת חופש הביטוי ותחת הגנת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • למרות זאת, במקרים מסוימים, רשאי מעסיק לפטר עובד בשל הבעת עמדה ברשתות חברתיות כאשר הפרסום עומד בסתירה למה שמצופה או מתחייב מהתפקיד של העובד או בהתחשב בנזק שיכול להיגרם למקום העבודה מעצם הפרסום.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • אפליית עובד בניגוד לאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה הן עבירה אזרחית והן עבירה פלילית.
 • עובד שהופלה בשל השקפותיו, רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • במקרה של תביעה בשל אפליה, רשאים להגיש את התביעה גם ארגון עובדים שאליו משתייך העובד או ארגוני זכויות העוסקים בזכויותיו של מי שאסור להפלתו.
 • לאחר הגשת תביעה/בקשה, בית הדין לעבודה רשאי:
  • לפסוק פיצויים לטובת העובד, גם אם לא נגרם לעובד נזק כספי, בסכום שייראה לו צודק בנסיבות העניין.
  • לתת צו מניעה (להימנע מלעשות פעולה כלשהי) או צו עשה (חובה לעשות פעולה כלשהי), אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.
 • במקרה שהתביעה לא נידונה בערכאה שיפוטית (בית משפט או בית דין), ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

חשוב לדעת

 • חוסר שוויון בעבודה על רקע השקפה או פרסום דעה לא ייחשב כאפליה פסולה במקרים בהם הדבר מתחייב ממהות התפקיד או אופי המשרה.
 • אדם המפרסם דברי הסתה או דברים שיש בהם משום הוצאת דיבה או לשון הרע, עשוי לעמוד לא רק בפני פיטורים אלא גם בפני העמדה לדין פלילי (בגין הסתה) או בפני תביעה אזרחית בגין לשון הרע.
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל רק על מקומות עבודה המעסיקים 6 עובדים ומעלה:
  • עם זאת, עקרון השוויון חל גם על מקומות עבודה המעסיקים פחות מ-6 עובדים, מכח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
  • המשמעות היא שעובדים בעסקים קטנים, המעסיקים פחות מ-6 עובדים, לא יוכלו לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • בכל מקרה, אסור לפטר את העובד לפני שנערך לו הליך שימוע, שבו יוכל להעלות טיעונים בעד המשך העסקתו. למידע על הליך השימוע ראו: שימוע לפני פיטורים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המשרד אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים. לפירוט היחידות השונות במשרד, ראו באתר משרד העבודה והרווחה
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים