אסור להפלות עובד בשל השקפותיו
אסור לפטר עובד בשל הבעת עמדותיו
למרות זאת, במקרים מסוימים ניתן לפטר עובד בשל הבעת עמדה ברשתות חברתיות, בהתחשב בסוג התפקיד של העובד, בתוכן הפרסום ובפגיעה האפשרית של הפרסום במקום העבודה
בכל מקרה אסור לפטר את העובד לפני שנערך לו הליך שימוע, שבו יוכל להעלות טיעונים בעד המשך העסקתו
למידע נוסף ראו מניעת אפליה בעבודה משרד העבודה


אפליה על רקע השקפה בשוק העבודה הישראלי היא העדפת עובדים/ות המחזיקים/ות בהשקפה מסוימת על פני עובדים/ות אחרים, המחזיקים/ות בדעה אחרת.

 • אסור להפלות את העובד או המועמד לעבודה לא רק בשל השקפתו אלא גם בשל הבעת השקפתו ועמדתו, למשל באמצעות השתתפות בהפגנה בזמנו הפנוי או שיתוף פוסטים ברשתות חברתיות, כמו פייסבוק.
דוגמה
פיטורים שנדחו ע"י בית הדין לעבודה
במקרה אחד הורה בית הדין לעבודה על החזרתה לעבודה של עובדת ששיתפה בעמוד הפייסבוק שלה קישור לאתר שבו תמונות של יהודים מתקופת השואה לצד תמונות של פלסטינים תחת כותרת המשווה ביניהם. בית הדין קבע בין היתר שעצם השיתוף ללא הוספת מלל מטעם העובדת אינו מהווה "הסתה", ואף אם מדובר בדעה מרגיזה, היא חוסה תחת חופש הביטוי ותחת הגנת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • למרות זאת, במקרים מסוימים, רשאי מעסיק לפטר עובד בשל הבעת עמדה ברשתות חברתיות כאשר הפרסום עומד בסתירה למה שמצופה או מתחייב מהתפקיד של העובד או בהתחשב בנזק שיכול להיגרם למקום העבודה מעצם הפרסום.
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל רק על מקומות עבודה המעסיקים 6 עובדים ומעלה (מלבד איסור הפגיעה בעובד/ת על רקע הטרדה מינית, שחל על כל מקומות העבודה).
 • עם זאת, איסור האפליה של עובדים מהטעמים המוזכרים בחוק, חל גם על מקומות עבודה המעסיקים פחות מ-6 עובדים, וזאת מכח עקרון השוויון הנגזר מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וייתכן שגם מכח חובת תום הלב, כעולה מפסיקת בית הדין האזורי לעבודה אשר פסק כי האיסור להפלות עובדת בהריון חל מכוח עקרון תום הלב גם על מקומות עבודה המעסיקים פחות מ-6 עובדים.

מי זכאי?

כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • אפליית עובד בניגוד לאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה הן עבירה אזרחית והן עבירה פלילית.
 • עובד שהופלה בניגוד לחוק רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
  • במקרה של תביעה בשל אפליה, רשאים להגיש את התביעה גם ארגוני עובדים או ארגוני זכויות העוסקים בזכויותיו של מי שאסור להפלתו.
 • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים לטובת העובד, וכן לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
  • אם במקום העבודה מועסקים 6 עובדים או יותר, ניתן לתבוע פיצויים לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, גם אם לא נגרם לעובד נזק כתוצאה מהאפליה.
  • אם במקום העבודה מועסקים פחות מ-6 עובדים, ניתן להגיש תביעה בגין הפרת חובות השוויון ותום הלב, אולם במקרה זה נדרש להוכיח את גובה הנזק שנגרם לעובד כתוצאה מההפליה .
 • תביעה אזרחית בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ניתן להגיש עד 3 שנים מיום שנוצרה העילה.
 • במקרה שהתובענה לא נידונה בערכאה שיפוטית, ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.


חשוב לדעת

 • חוסר שוויון בעבודה על רקע השקפה או פרסום דעה לא ייחשב כאפליה פסולה במקרים בהם הדבר מתחייב ממהות התפקיד או אופי המשרה.
 • אדם המפרסם דברי הסתה או דברים שיש בהם לשון הרע, עלול לעמוד לא רק בפני פיטורים אלא גם בפני העמדה לדין פלילי (בגין הסתה) או בפני הליכים משפטיים (אזרחיים ופליליים) בגין פרסום לשון הרע.
 • בכל מקרה, אסור לפטר את העובד לפני שנערך לו הליך שימוע, שבו יוכל להעלות טיעונים בעד המשך העסקתו. למידע על הליך השימוע ראו שימוע לפני פיטורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • לעיון באתר נציבות שוויון בעבודה, בסיכומי פסיקה נוספים שעניינם אפליה בעבודה בשל השקפה לחצו כאן

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים