אזרח ישראלי שמתגורר דרך קבע בחו"ל עתר לבג"ץ כדי שיחייב את רשות האוכלוסין להנפיק לו תעודת זהות חדשה במקום זו שאבדה.
בג"ץ קבע כי הזכאות לתעודת ניתנת לתושב ישראלי הנמצא בישראל או שמרכז חייו בישראל
ישראלי שמרכז חייו בחו"ל, לא זכאי להנפקת תעודת זהות (חדשה או במקום תעודה שאבדה/נגנבה)

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"ץ 393/18
תאריך:30.04.2019
קישור:לקריאת פסק הדין
  • לבית המשפט העליון הוגשה עתירה על-ידי אזרח ישראלי שמתגורר דרך קבע בנורווגיה, אשר העלתה את השאלה: "האם אזרח ישראלי, שמרכז חייו הוא לא בישראל, זכאי לקבל תעודת זהות חדשה במקרה שהיא אבדה?".
  • העותר טען כי הוא מגיע לעתים תכופות לישראל והוא זקוק לתעודת הזהות הישראלית שלו לצורך טיפול בנכסיו וכדי לפתוח חשבון בנק בישראל.
  • רשות האוכלוסין וההגירה טענה, כי לפי סעיף 24 לחוק רישום אוכלוסין, הקובע כי זכותו של כל תושב ישראלי הנמצא בישראל וגילו 16 ומעלה לקבל תעודת זהות, לא ניתן להנפיק לעותר תעודת זהות מאחר שהוא אינו "נמצא בישראל" לפי החוק.

פסיקת בית המשפט

  • בית המשפט העליון קבע כי לפי לשון החוק, מאחר שכל תושב ישראלי חייב לקבל תעודת זהות, הרי שרשות האוכלוסין וההגירה, אשר מנפיקה תעודות זהות מכח החוק והתקנות, חייבת להנפיק תעודת זהות לכל זכאי.
  • לפי החוק, ישנה דרישה כפולה כתנאי לקבלת תעודת זהות: תושבות והימצאות בישראל.
  • אזרח ישראלי המבקר במדינת ישראל, כאשר מרכז חייו בחו"ל, לא "נמצא" בה כתושב ולכן אינו זכאי לקבל תעודת זהות לפי החוק.
  • באשר לטענת העותר ולפיה הוא זקוק לתעודת הזהות לצורך פתיחת חשבון בנק וניהול נכסיו, הרשות הפנתה להוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 ולפיהן אזרח שלא מתגורר בישראל באופן קבוע, יכול להזדהות בפני תאגיד בנקאי באמצעות הדרכון הישראלי.

משמעות

  • אזרח ישראלי שמרכז חייו לא בישראל, אינו זכאי לקבל תעודת זהות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".