פורטל זה מרכז את הזכויות וההליכים להוצאת תעודת זהות, דרכון או תעודת מעבר

החל מ-2017 מדינת ישראל מנפיקה דרכונים ותעודות ביומטריים בלבד. אדם המבקש להוציא תעודת זהות, דרכון או תעודת מעבר, מחויב למסור טביעות אצבע, אך רשאי לסרב לשמירת הטביעות במאגר הביומטרי ואף לבקש למחוק אותן מהמאגר אם נשמרו בעבר.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים