ככלל, בהליך אימוץ הילד המאומץ מנותק לחלוטין ממשפחתו הביולוגית
עם זאת, בתנאים מסוימים בית המשפט רשאי להורות על המשך קיום קשר של הילד המאומץ עם המשפחה הביולוגית (אימוץ פתוח)
אימוץ פתוח לא ייעשה אם ההורים המאמצים אינם מסכימים לכך
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

ברירת המחדל בישראל למתן צו אימוץ היא אימוץ סגור, שמשמעותו ניתוק מוחלט של הילד המאומץ ממשפחתו הביולוגית.

 • במקרים מסוימים, בית המשפט שנותן את צו האימוץ רשאי לאפשר אימוץ פתוח, כלומר המשך קיום קשר של הילד המאומץ עם דמויות משמעותיות ממשפחתו הביולוגית (כגון הורים, סבים, אחים).
 • שמירת הקשר יכולה להתקיים בדרגות שונות, החל מהעברת מידע אודות הילד המאומץ באמצעות העו"ס, דרך שליחת מכתבים וצילומים ועד לקיום מפגשים בפועל בין הילד המאומץ לבני משפחתו הביולוגית והיכרות בין בני המשפחה הביולוגית לבני המשפחה המאמצת.

תנאים להמלצה על אימוץ פתוח

 • עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) עשוי להמליץ לבית המשפט על אימוץ פתוח, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. לילד המאומץ יש קשר חיובי ומשמעותי עם בני המשפחה לפני האימוץ.
  2. הילד המאומץ לא חווה טראומה במשפחה הביולוגית (התעללות, פגיעה מינית, הזנחה וכדומה).
  3. המשפחה הביולוגית מקבלת את תהליך האימוץ ואינה מערימה קשיים.
  4. ההורים המאמצים מסכימים להמשך הקשר של הילד המאומץ עם בני משפחתו ומסוגלים לאפשר להם לקחת מקום בחייו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים