עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים