עובדים סוציאליים על פי חוק (שנקראו בעבר פקיד סעד) הם עובדים סוציאליים שעברו הכשרה מיוחדת ומונו על פי חוק מסוים
החוק מסמיך את מי שמונו לתפקיד זה לפעול בדרכים שונות כדי להגן על אוכלוסיות בסיכון

עובדים סוציאליים על פי חוק (או בשמם הקודם - פקידי סעד) הם עובדים סוציאליים משירותי הרווחה ברשות המקומית שעברו הכשרה מיוחדת ומונו על-פי חוק מסוים.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים