אין להפלות תלמיד בקבלה למוסד חינוך חרדי בגין דבקות משפחתו בסמכות רוחנית מסוימת
ניתן לערער על אי-קבלת תלמיד למוסד חינוך חרדי בפני ועדת ערר של משרד החינוך


מוסדות חינוך חרדיים אינם רשאים להתנות את קבלתו של תלמיד למוסד בדרישה לסמכות רוחנית מסוימת בביתו.

  • עם זאת, המוסד החינוכי רשאי לקבוע סמכות רוחנית מנחה שתחול על אורחות חייו של התלמיד בכותלי המוסד החינוכי.

מי זכאי?

  • תלמידים בחינוך החרדי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • אין להפלות תלמידים מטעמים של מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נוסח תפילה או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו). למידע נוסף ראו איסור אפליה בחינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
הלה למען החינוך אתר ת"ד 5214 תל אביב 65210, הרצל 155 תל אביב 03-6815315
(קו חם לפניות)
הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה אתר הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905 04-6647907
04-8280725
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים