אישה אשר עזבה את בעלה בשל אלימות מצד בן זוגה, זכאית לקצבת שאירים מקרן הפנסיה למרות שלא התגוררה עם בעלה ביום מותו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:ק"ג 46162-01-14
תאריך:15.07.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • התובעת הייתה אישתו של פנסיונר אשר נפטר, והנתבעת הינה קרן הגמלאות (הפנסיה) של אותו פנסיונר.
 • לאחר שבעלה החל לקבל את קצבת הפנסיה שלו, נאלצה האישה לעזוב את ביתם המשותף עקב אלימות שנקט כלפיה בעלה, כך שכל אחד מהם התגורר בבית אחר.
 • על פי הסכמה בין בני הזוג, אשר קיבלה תוקף של פסק דין, העביר הבעל את קצבת הפנסיה שלו לחשבון משותף, ואשתו היתה רשאית למשוך מחצית מהפנסיה המופקדת.
 • לאחר שהבעל נפטר, הגישה האישה בקשה לקבלת פנסיית שאירים בטענה שהיא "אלמנת פנסיונר", כהגדרת מונח זה בתקנון של קרן הפנסיה.
 • קרן הפנסיה דחתה את הבקשה בטענה שהאישה לא חיה עם בעלה המנוח במגורים משותפים ולא ניהלה עמו משק בית משותף (כפי שנדרש בתקנון).

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • בית הדין קיבל את התביעה, וקבע שהאישה עונה על הגדרת המונח "אלמנתו של פנסיונר" שבתקנון של קרן הפנסיה.
 • התקנון מגדיר "אלמנת פנסיונר" כמי שהיתה בת הזוג של הפנסיונר ביום שנפטר, ובתנאי שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  1. היא היתה בת זוגו של הפנסיונר לפני החודש הראשון בו היה זכאי לקצבת הפנסיה החודשית, וגרה עמו לפחות שנה אחת רצופה עד ליום מותו; או
  2. היא היתה בת זוגו ל של הפנסיונר לאחר החודש הראשון בו היה זכאי לקצבת הפנסיה החודשית, וגרה עמו לפחות שנתיים רצופות עד ליום מותו. (לעניין תקופת המגורים, קובע התקנון שיש להביא בחשבון תקופה זו גם תקופה שבה חוייב הפנסיונר באמצעות פסק דין לשלם מזונות לבת הזוג).
 • אין ספק כי האישה היתה בת זוגו של המנוחה עוד לפני שהחל לקבל את קצבת הפנסיה.
 • על פי הפסיקה, אישה מוכה, אשר עזבה את בית בעלה, זכאית למזונות ממנו. בית הדין קבע כי ניתן לראות במחצית הפנסיה שאותה נתן הבעל לאשתו כתשלום מזונותיה, ולכן ניתן לראות בתקופה שבה קיבלה האישה תשלומים אלה כתקופת מגורים משותפת למרות שבפועל לא התגוררה עם בעלה באותה דירה.
 • לאור כל האמור לעיל קבע בית הדין שעל קרן הפנסיה להעביר לתובעת את קצבת השאירים החל ממועד פטירת המנוח.
 • אין לשלול קצבאות מבן או בת זוג הנתונים לאלימות, שכן עזיבת בן הזוג את הבית המשותף נעשית בעל כורחו. המדיניות השיפוטית הראויה היא לעודד נשים הנתונות לאלימות לעזוב את הבית ולא למנוע מבעדן לעשות זאת ע"י שלילת הקצבה.

משמעות פסק הדין

 • אישה אשר עזבה את בעלה בשל אלימות מצד בן זוגה, זכאית לקצבת שאירים מקרן הפנסיה למרות שלא התגוררה עם בעלה ביום מותו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.