אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

בית המשפט לענייני משפחה אישר הסכם בין זוג גברים
סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת גם על סכסוכים בין בני זוג מאותו מין

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב
מס' תיק:
תמ"ש 3140/03
תאריך:
16.02.2004
  • בית המשפט לענייני משפחה אישר הסכם ממון בין זוג גברים אשר חיים יחד במשק בית משותף 37 שנים.
  • בית המשפט קבע כי המונח "בן זוג" המופיע בהגדרת "בן משפחה" בחוק בית המשפט לענייני משפחה כולל גם בן זוג מאותו מין.
  • בנימוקיו ציין בית המשפט, כי בהקמת בית-המשפט, ביקש המחוקק, בין היתר, לרכז את הדיון בעניינם של בני משפחה במסגרת מיוחדת, אשר לה יוקנו כלים מיוחדים לצורך פתרון סכסוכים בין בני משפחה, לא רק באמצעות כלים משפטיים, אלא תוך התייחסות למהות היחסים המיוחדת הקיימת בין המתדיינים. לשם כך, נקבעו, למשל, סדרי דין ודיני ראיות מיוחדים, המבקשים להתמודד עם יחסי האמון המיוחדים השוררים בתוך המשפחה, הוקמו מסגרות טיפוליות, אשר מסייעות לבית-המשפט בפתרון הסכסוך בהיביטיו המיוחדים, ועוד.
  • בית המשפט הוסיף כי הקשר הזוגי בין בני-זוג חד-מיניים כולל בחובו חלק ניכר ממאפייני הקשר הזוגי בין בני-זוג הטרוסקסואליים, כמו, למשל, ובעיקר, חיים משותפים, המושפעים מהלך נפשם של השותפים, והמבוססים על יחסי אמון ביניהם. יחסים אלו, היוו נדבך מהותי בהחלטה בדבר הקמת בית-משפט מיוחד לענייני משפחה.
  • לפיכך קבע בית המשפט כי בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכמים גם בין בני זוג מאותו מין.

משמעות

  • סמכות בית המשפט לענייני משפחה משתרעת גם על סכסוכים בין בני זוג מאותו מין.
  • בני זוג מאותו מין העורכים הסכם ממון (הסכם לחיים משותפים), יכולים להביאו לאישור בית המשפט לענייני משפחה כדי שיתן לו תוקף של פסק דין, אף בטרם התגלע סכסוך או הוגשה תביעה הקשורה להפרת ההסכם.

חקיקה ונהלים

תודות