לבני זוג מאותו מין יש זכות שעניינם ידון בבית המשפט לענייני משפחה ולא בבית משפט אחר
הדיונים בענייני משפחה הם בדלתיים סגורות


 • לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בעניינים משפטיים הקשורים למערכת היחסים בין בני זוג מאותו מין.
 • לבני זוג מאותו מין יש זכות שעניינם ידון בבית משפט לענייני משפחה ולא בבית משפט אחר.
 • לדיון בבית המשפט לענייני משפחה (להבדיל מבתי המשפט האחרים) מספר יתרונות, כגון:
  • הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה הם בדלתיים סגורות.
  • השופטים בבית המפשט לענייני משפחה הם בעלי הכשרה מיוחדת בנושאי משפחה.
  • לבית המשפט לענייני משפחה סמכויות מיוחדות המאפשרות להגיע לפתרון הסכסוך המשפטי בדרך היעילה ביותר.

מי זכאי?

 • אישה המעוניינת לתבוע את בת זוגה;
 • גבר המעוניין לתבוע את בן זוגו;
 • בני זוג מאותו מין שערכו ביניהם הסכם ממון ומעוניינים שבית משפט יאשר את ההסכם ויעניק לו תוקף של פסק דין (אף מבלי שהתגלה סכסוך ביניהם הקשור בהסכם);
 • בן/בת זוג המעוניין לקבל צו הגנה נגד בן/בת זוגו/ה מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה;
 • אדם המעורב בסכסוך משפטי שעניינו ירושת בן/בת זוג מאותו מין;
 • אדם המעונין להגיש תביעה באחת הנושאים המפורטים בחוק בית המשפט לענייני משפחה.

תהליך מימוש הזכות

אדם המעוניין להגיש תביעה או ליזום הליך משפטי

 • אדם המעונין לתבוע את בן/בת זוגו - יגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • בני זוג המעוניינים לאשר הסכם ביניהם - יגישו את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
 • אדם אחר המעונין להביא את עניינו לבית המשפט (למשל בענייני ירושה) - יגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

אדם שנתבע על ידי אחר בבית משפט שאינו בית משפט לענייני משפחה

 • אדם שנתבע בבית משפט שאינו בית משפט לענייני משפחה יבקש בהזדמנות הראשונה, מבית המשפט שאליו הוגשה התביעה, להעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.
 • יש להגיש את הבקשה לפני הגשת כתב הגנה או יחד עם הגשת כתב ההגנה או במסגרת הדיון הראשון בבית המשפט (המוקדם מבין השניים).

חשוב לדעת

 • חוק בית המשפט לענייני משפחה אינו קובע מפורשות שהוא חל על בני זוג מאותו מין, ועל כן חלק מבתי המשפט לענייני משפחה קובעים לעתים כי אינם מוסמכים לדון בסכסוכים בין בני זוג מאותו מין. עם זאת המגמה המשפטית בשנים האחרונות (כולל בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה) היא להעניק פרשנות מרחיבה למונחים כמו "בן זוג" ולהחיל אותם גם על בני זוג מאותו המין.
 • אם בית משפט לענייני משפחה מסרב לדון בתביעה בין בני זוג מאותו מין, ניתן לערער על החלטתו לבית המשפט לענייני משפחה.
 • הדיונים בבית המשפט יתקיימו בדלתיים סגורות, אלא אם החליט בית המשפט אחרת. קיימים מקרים נוספים שבהם יתקיימו הדיונים בנושאי להט"ב בדלתיים סגורות. למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בענייני להט"ב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע בנושא להט"ב לחצו כאן.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים