חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, הוא החוק שמכוחו מסמיך שר המשפטים בתי משפט שלום לכהן כבתי משפט לענייני משפחה, ולדון בכל הסכסוכים בין בני משפחה הנובעים מסכסוך משפטי, בלי קשר לסכומי התביעה.

פרטים

שם החוק:
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.