הקדמה:

חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, הוא החוק שמכוחו מסמיך שר המשפטים בתי משפט שלום לכהן כבתי משפט לענייני משפחה, ולדון בכל הסכסוכים בין בני משפחה הנובעים מסכסוך משפטי, בלי קשר לסכומי התביעה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.