הקדמה:

ארגון אמון הציבור הוקם במטרה לקדם הגינות בקרב נותני שירות עסקיים וציבוריים.
הארגון מעמיד לרשות הציבור מערכת ידידותית ויעילה להגשת תלונות וסיוע במיצוי זכויות, בחינם, בטיפולו של צוות מקצועי רב לשוני.
צוות אמון הציבור מטפל בתלונות על כל סוגי השירותים - שירותים שמספקים עסקים, שירותים שמספקת המדינה וגם שירותים שמספקים גופים פרטיים מטעם המדינה - למשל קופות החולים, תאגידי המים וכדומה.
הארגון מנתח את התלונות ואת אופן הטיפול בהן ומפרסם לציבור מידע משווה על תפקודם של מוסדות ועסקים שונים ובכך מעודד אותם לשפר את תפקודם, ומרתיע תקשורתית את אלו שמזלזלים בזכויות הציבור.
פרסום המידע מאפשר לצרכן לבחור מראש את העסק שעימו יתקשר בעסקה, על סמך יחסו וטיב השירות שהוא נותן. כל תלונה המוגשת משפרת את הבקרה של הארגון על תפקוד המוסדות והעסקים.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
כתובת:ת"ד 50052, תל אביב, 61500
טלפון:03-5606069
פקס:03-5601384
שנת הקמה:2005
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

הגשת תלונה צרכנית

נושאים וזכויות רלוונטיים בכל זכות

סניפים

לא נמצאו לארגון סניפים מקבלי קהל באתר גיידסטאר. לחצו כאן למעבר לדף המידע של העמותה באתר גיידסטאר.
אם אתם נציגי העמותה, מומלץ להירשם לגיידסטאר.