ארגון אמון הציבור הוקם במטרה לקדם הגינות בקרב נותני שירות עסקיים וציבוריים.
הארגון מעמיד לרשות הציבור מערכת ידידותית ויעילה להגשת תלונות וסיוע במיצוי זכויות, בחינם, בטיפולו של צוות מקצועי רב לשוני.
צוות אמון הציבור מטפל בתלונות הנוגעות לעסקים בישראל בלבד.
הארגון אינו מטפל בתלונות כנגד מוסדות ציבור ורשויות מדינה ביניהם: תאגידים בנקאיים רשויות מקומיות ומוסדות רפואיים, תחבורה ציבורית, חשמל, דואר ותאגידי מים.
הארגון מנתח את התלונות ואת אופן הטיפול בהן ומפרסם לציבור מידע משווה על תפקודם של מוסדות ועסקים שונים ובכך מעודד אותם לשפר את תפקודם, ומרתיע תקשורתית את אלו שמזלזלים בזכויות הציבור.
פרסום המידע מאפשר לצרכן לבחור מראש את העסק שעימו יתקשר בעסקה, על סמך יחסו וטיב השירות שהוא נותן. כל תלונה המוגשת משפרת את הבקרה של הארגון על תפקוד המוסדות והעסקים.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
כתובת:ת"ד 50052, תל אביב, 61500
טלפון:03-5606069
פקס:03-5601384
שנת הקמה:2005
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

הגשת תלונה צרכנית

נושאים וזכויות רלוונטיים בכל זכות