הקדמה:

ההתנדבות לשירות הלאומי-אזרחי מתבצעת באמצעות "גופים מוכרים" בלבד
כיום ישנן מספר עמותות ואגודות שהן "גוף מוכר" באמצעותו ניתן להתנדב לשירות הלאומי-אזרחי
באחריות הגופים המוכרים לאתר, למיין ולשבץ את המתנדבים, ללוות אותם במהלך השירות, להעביר את התשלומים המגיעים להם, לבטח אותם ולדווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי על פעילותם

השירות הלאומי-אזרחי נעשה בהתנדבות, והוא מתבצע אצל מפעיל על פי הפניה של גוף מוכר.

 • "גוף מוכר" הוא גוף שהשר הממונה הכיר בו להפניית מתנדבים לשירות הלאומי-אזרחי.
 • כיום ישנן מספר עמותות ואגודות שהן "גוף מוכר" באמצעותו ניתן להתנדב לשירות הלאומי-אזרחי.

תחומי אחריות

 • באחריות העמותות והאגודות ("הגופים המוכרים") נכללים התחומים הבאים:
  • איתור, מיון, ושיבוץ המתנדבים.
  • ליווי המתנדבים לאורך תקופת ההתנדבות.
  • הכשרת המתנדבים.
  • אחריות לביטוחים השונים והעברת התשלומים וההטבות המגיעות למתנדבים על פי החוק.
  • דיווחים לרשות השירות הלאומי-אזרחי הקשורים לפעילות המתנדב (התחלה או הפסקת השירות, היעדרות בגין מחלה או חופשה, מעבר לעמותה אחרת וסיום השירות).

רשימת ארגוני ההתנדבות המוכרים

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים