הליכי הפריה מלאכותית צריכים להתנהל באורח שוויוני
אין לדרוש חוות דעת פסיכיאטריות או סוציאליות מנשים, המבקשות תרומות זרע, רק בשל היותן לא-נשואות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בג"צ 2078/96, בג"צ 998/96, בג"צ 2444/96
תאריך:11.02.1997
קישור:פסק הדין באתר האגודה לזכויות האזרח

אישה, החיה עם בת זוגה שנים רבות, עתרה נגד משרד הבריאות, בדרישה לבטל את הכלל, שחייב אותה לעבור בדיקה פסיכיאטרית והערכת עובדת סוציאלית כתנאי לקבלת תרומת זרע. דרישה זו הופנתה אך ורק כלפי נשים שאינן נשואות, וזאת בהתאם לתקנה 8(ב) לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז - 1987.
בעקבות העתירה התיר משרד הבריאות לעותרות לקבל את הטיפולים ללא הבחדיקות, אך ביקש לדחות את העתירה לביטול התקנה והכלל.
בלחץ בית המשפט ניתן פסק דין בהסכמה, אשר קבע: כי תקנה 8(ב) לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז - 1987, וכלל 19(ב) לכללים בדבר ניהולו של בנק זרע והנחיות לביצוע הזרעה מלאכותית, הם בטלים. ועל שר הבריאות לפרסם הוראת נוהל לפיה ההפריה החוץ-גופית וההזרעה המלאכותית תופעל באורח שוויוני.
עוד נקבע כי הרופא המטפל יוכל, לפי שיקול דעתו, במקרים מיוחדים, לדרוש חוות דעת סוציאלית, וזאת על פי הערכתו המקצועית.

משמעות

  • אין להפלות בין נשים נשואות ושאינן נשואות בתהליך הפריה מלאכותית, כולל בשלב קבלת תרומת הזרע.
  • אין לדרוש מנשים לא נשואות חוות דעת פסיכיאטרית או סוציאלית, רק בשל היותן לא נשואות.
  • רופא רשאי לפי שיקול דעתו המקצועי לדרוש במקרים מיוחדים חוות דעת סוציאלית, וזאת משיקולים מקצועיים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות