בעיקרון, יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) בתקופה של 12 חודשים, וזאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון
החוק מאפשר בנסיבות מסוימות לבקש להסיר צ'קים מסוימים מרשימת הצ'קים שחזרו, וכך להימנע מהגבלות החשבון
במהלך מלחמת חרבות ברזל, מי שעונים על התנאים המפורטים בהמשך יוכלו לבקש להסיר את הצ'קים שחזרו בהתאם לתנאים המפורטים
תושבי אחד היישובים המפורטים כאן יגישו את הבקשה לבית משפט השלום, וכל השאר יגישו את הבקשה ישירות לבנק


בעיקרון, חשבון בנק יוגבל אם במשך 12 חודשים סורבו (חזרו) 10 צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. זאת בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.

 • במקרים מסוימים לקוחות מוגבלים יכולים לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום, כפי שמפורט בהמשך.
 • במהלך מלחמת חרבות ברזל נקבע כי האוכלוסיות המפורטות להלן יוכלו לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו, וכך להימנע ממצב של הגבלת החשבון.

מי זכאי?

 • כל מי שצ'ק בחשבונו סורב (חזר) בין התאריכים 07.10.2023 - 31.10.2023.
 • מי שצ'ק בחשבונו סורב (חזר) בין התאריכים 01.11.2023 - 21.01.2024 ועונה בנוסף על אחד התנאים הבאים:
  • כתובת המגורים הרשומה או הכתובת לקבלת דואר נמצאת באחד מן היישובים שמופיע ברשימה זו.
  • מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בחלק או בכל התקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 וכן בן זוגו, אחיו, הורהו או ילדו.
  • מי שהיה בשירות מילואים לפי צו 8 או צו 9 בחלק או בכל התקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 וכן בן זוגו.
  • מי שאושפז בבית חולים לפחות 7 ימים כתוצאה מאירועי המלחמה או פעולת איבה אחרת, וזאת במהלך התקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 וכן בן זוגו, אחיו, הורהו או ילדו.
  • בן זוג, אח, הורה או ילד של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה.
  • חברה בבעלות מקסימום 5 אנשים, שבעל השליטה בה (מחזיק לפחות 50% ממניותיה) עונה על התנאים הנ"ל.
  • שותפות רשומה שאחד ממנהליה ששולט בלפחות 50% מנכסיה עונה על התנאים הנ"ל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה להוצאת הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים:
  • מי שמתגוררים באחד מן היישובים שמופיע ברשימה זו יגישו בקשה (ערעור) לבית משפט השלום.
  • כל השאר יפנו אל הבנק ויצהירו שהתקיימו בהם התנאים שמזכים אותם בגריעת הצ'ק מרשימת הצ'קים החוזרים. הבנק עשוי לדרוש מהלקוחות להציג הוכחות לכך, למשל: אישור על אשפוז, אישור מהצבא על תקופת השירות וכו'.

חשוב לדעת

 • אם נקלעתם לקשיים כלכליים עקב המלחמה מומלץ להיכנס למדריך המיוחד שמפרט את האפשרויות העומדות בפניכם להתמודד עם המצב.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים