דף זה מרכז זכויות והטבות לבני משפחה של חטופים ונעדרים במלחמת חרבות ברזל
הביטוח לאומי מתכוון לפנות לכל משפחות החטופים והנעדרים לצורך מימוש הזכויות שמוענקות מטעמו
במהלך חודש אוקטובר שילם הביטוח הלאומי למשפחות מקדמה בסך 10,000 ₪
המידע מתעדכן באופן שוטף ולכן מומלץ לעקוב אחר דף זה
כולנו מתפללים בתקווה להשבת החטופים והנעדרים במהרה

ב-07.10.2023 התחילה מלחמת "חרבות ברזל" שבמהלכה נחטפו עשרות רבות של אזרחים וחיילים, ורבים אחרים נעדרים.

 • הסיטואציה הקשה אילצה את משפחות החטופים והנעדרים להפסיק את שגרת חייהם ולהתמודד עם מציאות חדשה שמשפיעה גם על מצבם הנפשי, הבריאותי, התעסוקתי, הכלכלי והמשפחתי.
 • הביטוח הלאומי יעניק למשפחות האזרחים החטופים והנעדרים את הזכויות שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה ומענקים נוספים.
 • משרד הביטחון יעניק זכויות דומות למשפחות החיילים החטופים והנעדרים.
 • הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפעילים מוקדי סיוע טלפוניים עבור המשפחות. ניתן גם להיעזר במרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים. מספרי הטלפון ודרכי ההתקשרות מפורטים בהמשך.
 • כמו כן, נקבעו הסדרים נוספים שנועדו להקל על ההתנהלות של המשפחות.
שימו לב
המידע בזכותון זה מרכז את הזכויות וההטבות העיקריות שניתנות למשפחות
כלל הזכויות שיינתנו למשפחות החטופים והנעדרים (מקרב האזרחים ומקרב החיילים) זהות לזכויותיהן של משפחות חללי פעולות איבה. ניתן למצוא את רשימת הזכויות המלאה והמידע המפורט על כל אחת מהן בפורטל משפחות חללי פעולות איבה.

תגמולים חודשיים

 • בני משפחה של נעדרים וחטופים זכאים לתגמול חודשי מהביטוח הלאומי (או ממשרד הביטחון במקרה של משפחות חיילים).
 • התגמול משולם לבני/בנות הזוג (נשואים או ידועים בציבור), לילדים ולהורים, ובמקרים מסוימים גם לגרושים ולגרושות.
 • הסכום משתנה בהתאם להרכב המשפחתי.
 • התגמולים פטורים מתשלום מס הכנסה.
שימו לב
 • שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות בעד טיפול בתביעת זכאות לתגמולים הוא 473 ₪ בתוספת מע"מ. כלומר, לכל היותר 553.41 ₪

בני/בנות הזוג וילדיהם של החטופים והנעדרים

 • בני/בנות הזוג של החטופים והנעדרים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור כל ילד עד גיל 21. לילד מעל גיל 21 שעדיין משרת בשירות חובה בצה"ל, התוספת תמשיך להיות משולמת עד לתום השירות, ובתנאי שגילו פחות מ-24 שנים.
 • מי שהייתה בהיריון בעת החטיפה או ההיעדרות תקבל תוספת בשיעור 1/3 מתגמוליה, החל מהחודש השביעי להיריון ועד ללידה. בנוסף, היא תקבל מענק חד פעמי לאחר הלידה.
 • ילד שחי בדירה נפרדת מההורה ומכלכל את עצמו זכאי לתגמול עד שימלאו לו 21 שנים (או יותר, אם הוא עדיין משרת בשירות חובה בצה"ל). עם קבלת התגמול, יפסיק ההורה לקבל את התוספת עבור הילד.
 • אם ילד זקוק לטיפול/השגחה במוסד או במסגרת אחרת מחוץ לבית מסיבה רפואית או חינוכית, הביטוח הלאומי רשאי לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי.
סכומי התגמולים לבני/בנות הזוג
מספר הילדים סכום התגמול
0 9,624.96 ₪
1 11,883.69 ₪
2 13,565.13 ₪
3 15,246.56 ₪
4 16,928 ₪
5 18,609.44 ₪
6 20,290.87 ₪
7 ומעלה 21,972.3 ₪
 • בני/בנות זוג של חטופים או נעדרים שילדיהם הצעירים ביותר הגיעו לגיל 21 וטרם הגיעו לגיל 24 ("בגרו"), זכאים לתגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי שמשולם לבני/בנות זוג עם ילד אחד.
 • כמו כן משולמת עבור ילדים אלה תוספת לצרכים אישיים (תוספת הטבות סוציאליות כגילום חודשי).
 • כאשר הילד הצעיר ביותר יגיע לגיל 24 תשולם תוספת גילום בשיעור נמוך יותר.
סכומי התגמולים למי שילדיהם בגרו
מספר הילדים סכום התוספת סכום התגמול סכום התגמול+התוספת
0 424.14 ₪ 9,388.59 ₪ 9,812.73 ₪
1 1,287.43 ₪ 9,388.59 ₪ 10,676.02 ₪
2 2,150.72 ₪ 9,388.59 ₪ 11,539.31 ₪
3 3,014.01 ₪ 9,388.59 ₪ 12,402.6 ₪

ילדים ששני הוריהם נעדרים/חטופים וילדים יתומים מהורה אחד שההורה השני שלהם נעדר או נחטף

 • מי ששני הוריהם נעדרים או חטופים, ויתומים מהורה אחד שההורה השני שלהם נעדר או נחטף, זכאים לתגמול חודשי כמו נפגעי פעולת איבה מכוח אחד מההורים.
 • סכום התגמול:
  • לילדים עד גיל 18 - 5,535.71 ₪.
  • מגיל 18 ומעלה - 9,624.96 ₪.

הורי החטופים והנעדרים

 • הורי החטופים והנעדרים זכאים לתוספת לתגמול החודשי עבור אחים ואחיות של החטוף/הנעדר שתלויים בהם כלכלית וטרם מלאו להם 22.
סכומי התגמולים להורים
מספר האחים של החטוף/הנעדר תגמול לזוג הורים תגמול להורה יחיד
0 8,449.79 ₪ 6,759.83 ₪
1 10,139.75 ₪ 8,449.79 ₪
2 11,069.23 ₪ 9,379.27 ₪
3 11,998.71 ₪ 10,308.75 ₪
4 12,928.19 ₪ 11,238.23 ₪
5 13,857.67 ₪ 12,167.71 ₪
6 14,787.15 ₪ 13,097.19 ₪
7 15,716.63 ₪ 14,026.67 ₪
 • במקרה שההורים נפרדו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם לכל אחד מהם תגמול שמגיע להורה יחיד (בשיעור 80% מהתגמול המשולם לזוג הורים).
 • הורים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא (למעט קצבאות) לא עולות על 500 ₪ לזוג או 400 ₪ ליחיד, זכאים לתוספת לתגמול החודשי:
  • 1,120.99 ₪ לזוג הורים.
  • 1,401.87 ₪ להורה יחיד.
 • הורה שנשוי לבן זוג שאינו הורה של החטוף או הנעדר זכאי לתגמול שמשולם לזוג הורים (8,449.79 ₪). ההטבות שנלוות לתגמול יינתנו רק עבור ההורה של החטוף/הנעדר.
  • אם ההורה נפטר, בן הזוג שאינו הורה של החטוף או הנעדר יקבל את התגמול שמשולם לזוג הורים במשך 3 חודשים, החל מהחודש שאחרי חודש הפטירה.
  • אם בן הזוג שאינו ההורה של החטוף/הנעדר היה נשוי לפחות 3 שנים להורה שנפטר, הוא יהיה זכאי לתגמול בסכום ההפרש שבין הכנסתו לבין התגמול שמקבל הורה יחיד- 6,759.83 ₪. זאת בתנאי שלא נישא מחדש.
  • אם ההכנסה של בן הזוג (מכל מקור שהוא) מגיעה לסכום התגמול ליחיד או גבוהה ממנו, לא ישולם לו תגמול.
 • הורים שהם אלמנים/אלמנות זכאים לקבל החל מגיל 67 תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של 1,452 ₪ בחודש.
 • אם אחד מבני זוג שהם הורים של החטוף/הנעדר נפטר, ההורה שהתאלמן ימשיך לקבל את התגמול של זוג הורים ב-3 החודשים שאחרי הפטירה .
  • לאחר מכן, ישולם לו תגמול להורה יחיד.
  • כאשר ההורה יגיע לגיל 67 תשולם לו אוטומטית התוספת למימון צרכים מיוחדים.

גרושות וגרושים של החטופים והנעדרים

 • גרושה של חטוף/נעדר שלא נישאה שוב זכאית לתגמול חודשי (בהתאם לגובה המזונות שהיא זכאית להם) אם מתקיימים כל התנאים:
  1. החטוף/הנעדר היה חייב במזונותיה.
  2. היא הייתה בת 40 או יותר בעת החטיפה/ההיעדרות או שהיא אם לילד (עד גיל 21) של החטוף/הנעדר.
 • גרושים/גרושות שיש עימם ילד (עד גיל 21) של החטופים או הנעדרים זכאים לתגמול חודשי עבור הילד בתור האפוטרופוסים.
  • התגמול הוא בסך 5,535.71 ₪.
  • אם טרם מלאו לילד 18 התגמול יהיה בסך 6,056.76 ₪.
  • לכל ילד נוסף עד גיל 18 תשולם תוספת של 1,453.62 ₪.
  • לכל ילד נוסף בגיל 21-18 תשולם תוספת של 1,328.57 ₪.

אחים ואחיות של החטופים והנעדרים

 • אחים/אחיות של החטופים והנעדרים זכאים לתגמול חודשי בסך 5,535.71 ₪ אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הם התייתמו משני הוריהם.
  • טרם מלאו להם 18.
  • הכנסתם נמוכה מ-5,571.75 ₪ בחודש.
  • למי שהתייתמו לפני 07.10.2023 - האח/ות החטופ/ה או הנעדר/ת דאג/ה למחסורם.
  • אין להם אח או אחות אחר/ת בגיל 18 ומעלה עם יכולת השתכרות והכנסה של 5,571.75 ₪ לפחות בחודש.

מידע נוסף

מענקים

שימו לב
 • שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות בעד טיפול בתביעת זכאות לתגמולים ולמענקים הוא 473 ₪ בתוספת מע"מ. כלומר, לכל היותר 553.41 ₪

סיוע ותמיכה נפשית

 • עובדי השיקום של הביטוח הלאומי יוצרים קשר עם בני המשפחה ועומדים לרשות הזכאים במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה.
 • בני המשפחה של החטופים והנעדרים (הורים, בני/בנות זוג, ילדים ואחים) זכאים למימון טיפול פסיכולוגי או טיפול רגשי.
 • הביטוח הלאומי מקיים קבוצות תמיכה בהנחיית אנשי מקצוע כדי לספק סיוע נפשי, אישי וקבוצתי. לבירור על קבוצות מתאימות יש לפנות למחלקת השיקום בביטוח הלאומי.
 • בנוסף לסיוע מהביטוח הלאומי, ניתן לפנות למרכזים לתמיכה נפשית לנפגעי טראומה וחרדה שפתח משרד הבריאות בבתי החולים סורוקה בבאר שבע ושערי צדק בירושלים, וכן למרכזי חוסן קהילתי.
 • קופות החולים מפעילות קווי סיוע ומוקדי ייעוץ טלפוני למתן תמיכה נפשית-רגשית. ניתן להתקשר 24 שעות ביממה למוקדים אלה:
  • כללית: 03-7472010
  • מכבי: *3555
  • לאומית: *507
  • מאוחדת: *3833

בריאות וטיפולים רפואיים

שימו לב
 • המוסד לביטוח לאומי אחראי על הטיפול במשפחות החטופים והנעדרים.
 • כדי לממש את הזכויות שמפורטות בפרק זה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולא לקופות החולים.

השתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות

 • הורים ובני זוג (נשואים או ידועים בציבור) של נעדרים וחטופים זכאים להשתתפות חלקית בתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • מי ששני הוריו חטופים או נעדרים או מי שהתייתם מאחד מהוריו וההורה השני חטוף או נעדר זכאי גם כן להשתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • סכום ההשתתפות יועבר לבני המשפחה על-ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות התגמול החודשי.
 • ההשתתפות זהה לזו שניתנת לבני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו ביטוח בריאות לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

נסיעות לטיפולים רפואיים

 • הורים ובני זוג (נשואים או ידועים בציבור) של נעדרים וחטופים, שלא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית מסיבות רפואיות, זכאים למימון נסיעות במונית ובאמבולנס לצורך טיפול רפואי בבית חולים או במרפאת מומחים באזור המגורים.
 • המימון יינתן עבור עד 10 נסיעות בחודש (5 הלוך ו-5 חזור), או ללא הגבלה על נסיעות לטיפולים כימותרפיים או לטיפולי דיאליזה.
 • גובה ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 107 ₪ לכל כיוון.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו מימון נסיעות לטיפול רפואי לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

מימון תרופות

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים למימון תרופות שרכשו לפי מרשם רפואי בבתי מרקחת של קופות החולים ובבתי מרקחת שבהסדר עם קופת החולים.
 • לא ניתן לקבל החזר על תרופת מרשם שנרכשה בבית מרקחת פרטי אם היא לא ממומנת על-ידי קופת החולים.
 • המימון ניתן עבור:
  • תרופות מרשם קבועות לטיפול במחלות כרוניות או במחלות ממושכות
  • תרופת מרשם לא קבועה שעלתה מעל 26 ₪
  • ויטמינים - בתנאי שהם רשומים כתרופה בתקנות הרוקחים ונרכשו בהוראת רופא כטיפול רפואי במחלה
 • המימון לא יינתן עבור תוספי מזון.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו מימון תרופות לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

התייעצות רפואית

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים לסיוע במימון התייעצות עם רופא מומחה לגבי בעיה רפואית או התערבות כירורגית.
 • ניתן לקבל את המימון פעם בשנה, עד לסכום של 915 ₪ (נכון ל-2023). המימון יינתן כהחזר על הסכום שהוציאו בפועל אחרי מיצוי זכויותיהם בקופת החולים.
 • המימון לא יינתן עבור התייעצות לגבי טיפולים או ניתוחים קוסמטיים או להתייעצות עם פסיכיאטר.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו התייעצות רפואית לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

טיפולי שיניים

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים.
  • הורים זכאים להחזר בשיעור של 50% מהסכום ששילמו בפועל עבור טיפולי השיניים.
  • בני/בנות זוג זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ולא יותר מ-16,434 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
  • ילדים עד גיל 18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ולא יותר מ-4,386 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
  • ילדים בגיל 21-18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ולא יותר מ-7,500 ₪.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • יש לפנות מראש לביטוח הלאומי, כדי לקבל אישור לטיפול המתוכנן.
 • למידע נוסף ראו טיפולי שיניים לבני משפחה של חלל פעולת איבה.

החלמה אחרי טיפולים אונקולוגיים או אשפוז

 • בני משפחה של חטופים או נעדרים שאושפזו למשך לפחות 4 לילות בבית חולים או עברו טיפולים אונקולוגיים, זכאים למימון עבור עד 7 ימים בבית מלון.
 • המימון ניתן להורים, בני/בנות זוג, וכן לילדים ששני הוריהם חטופים או נעדרים או שהתייתמו מאחד ההורים וההורה השני נעדר או חטוף.
 • ניתן לנצל את הזכאות במהלך 6 שבועות אחרי תום תקופת האשפוז או סדרת הטיפולים.
 • התשלום מחושב לפי תעריף יום הבראה בשירות הציבורי - 471.4 ₪ לכל יום.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו החלמה אחרי טיפולים אונקולוגיים או אשפוז לבני משפחה של חללי פעולת איבה.

סיוע במימון מוסד סיעודי או שיקומי

 • הורים ובני/בנות זוג של חטופים או נעדרים שמתאשפזים בבית חולים שיקומי, במחלקה לסיעודיים מורכבים בבית חולים או בהוספיס, זכאים לקבל סיוע במימון הסכום שלא מכוסה על-ידי קופות החולים.
 • הסיוע במימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה לסיוע שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו תשלום למוסד רפואי או לבית אבות עבור בני משפחה של חלל פעולת איבה.

תשלום עבור מטפל סיעודי

 • בני משפחה של חטופים או נעדרים שזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום בגלל מצבם הבריאותי עשויים לקבל השתתפות במימון מטפל סיעודי.
 • הזכאות מותנית בכך שהם מתגוררים בקהילה (בביתם או במחלקה לעצמאיים בבית אבות/בית דיור מוגן) ולא זכאים לסיוע דומה ממקור אחר (כגון גמלת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים או גמלה מקבילה ממשרד הביטחון).
 • המימון יינתן עבור עד 80 שעות טיפול בחודש, בהתאם למצב התפקודי ובניכוי השתתפות עצמית. לזוג הורים יינתן מימון של עד 120 שעות טיפול בחודש, אם שניהם זקוקים למטפל.
 • המימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, בדומה למימון שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור מטפל סיעודי לבני משפחה של חללי פעולת איבה (עזרת הזולת).

השתתפות במימון ניתוחים פרטיים

 • הורים של חטופים או נעדרים זכאים ל​​השתתפות במימון ניתוחים פרטיים (שלא ממומנים על-ידי קופות החולים).
 • ניתן לקבל החזר כספי עד סכום של 15,668 ₪ בשנה (נכון ל-2023). סכום ההחזר המירבי הוא אחרי ששולמה השתתפות עצמית בסך 2,624 ₪ והשתתפות מהביטוח המשלים (אם התקבלה).
 • ההשתתפות במימון זהה להשתתפות שמקבלים הורים שכולים של חללי פעולות איבה, וההחזר הכספי משולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו השתתפות במימון ניתוחים פרטיים להורים שכולים של חללי פעולת איבה.

טיפולי רפואה משלימה

 • הורים של חטופים או נעדרים זכאים ל​​השתתפות במימון של עד 20 טיפולי רפואה משלימה בשנה קלנדרית (מינואר עד סוף דצמבר). ההשתתפות ניתנת עבור טיפולים שנמצאים ברשימת הטיפולים של קופת החולים.
 • ניתן לקבל החזר עד לסכום של 150 ₪ לכל טיפול (עד 3,000 ₪ בשנה), נכון ל-2023.
 • הורים שיותר מילד אחד שלהם חטוף או נעדר זכאים להשתתפות במימון של עד 30 טיפולים בשנה.
 • ההשתתפות במימון זהה להשתתפות שמקבלים הורים שכולים של חללי פעולות איבה, והיא משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו טיפולי רפואה משלימה להורים שכולים של חללי פעולת איבה.

סיוע בציוד רפואי

 • בני משפחה של חטופים ונעדרים זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי סיוע במימון רכישה והשכרה של מוצרים רפואיים שונים:
  • מוצרי ספיגה לבני משפחה מבוגרים שזקוקים להם עקב אי-שליטה בסוגרים. סכום ההשתתפות המקסימלי הוא עד 381 ₪ בחודש.
  • סיוע במימון נעליים אורתופדיות שמיוצרות במכון מיוחד. הסיוע ניתן כהחזר עד לסכום של 1,385 ₪. יש לשלם השתתפות עצמית בסך 322 ₪.
  • השתתפות במימון עדשות מיוחדות למשקפיים למי שזקוקים להן עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית. ההשתתפות היא בסכום של עד 784 ₪ לשנה, או 1,309 ₪ לשנתיים.
  • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים למימון מלא של עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות. הסיוע מותנה בהמלצה מטעם מכון לשיקום ראייה ירודה של משרד הרווחה לגבי הצורך בעדשה. הביטוח הלאומי יממן את ההפרש שבין עלות העדשות לסכום ההשתתפות שניתנה לזכאים מטעם שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה (רש"ט) במשרד הרווחה.
  • השתתפות במימון לחצן מצוקה להורים ובני זוג שסובלים ממחלות כרוניות. הורה שחי לבדו זכאי מגיל 65. זוג הורים זכאים להשתתפות מגיל 70.
  • השתתפות במימון התקשרות עם חברה שמספקת שירותי טיפול נמרץ ולב וקרדיופון - להורים ובני זוג שסובלים מבעיות לחץ דם ונזקקים לשירות.
  • השתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים נוספים.
 • הסיוע במימון ניתן על-ידי המוסד לביטוח לאומי, והוא זהה לסיוע שמקבלים בני משפחה של חללי פעולות איבה.
 • לפרטים נוספים ראו תחת הכותרת "ציוד רפואי" בפורטל משפחות חללי פעולות איבה.

סיוע בדיור

 • בני משפחתם של נעדרים וחטופים עשויים לקבל הטבות שונות בתחום הדיור.
דוגמה
סיוע במימון שכר דירה לתקופה מוגבלת למי שאין בבעלותם דירה או שהם נאלצים להחליף את דירתם ויש פער בזמנים בין פינוי דירתם לקבלת הדירה החדשה.

פטור מארנונה לחטופים והנעדרים

 • חטופים ונעדרים זכאים להנחה של 100% בחשבון הארנונה עבור דירותיהם או בתיהם המשמשים למגורים.
 • ההנחה תינתן למשך התקופה שבה הם חטופים או נעדרים בלבד, ועל כל הדירות שברשותם.
 • ההנחה תינתן אם חשבון הארנונה הוא על שם החטופים או הנעדרים ולא על שם בני משפחותיהם.
 • למידע נוסף ראו פטור מארנונה לחטופים ונעדרים.

סיוע בתחבורה וניידות


סיוע בלימודים

סיוע במימון אבחון לקות למידה

 • ילדים שהורה שלהם נעדר או חטוף עשויים לקבל מימון לאבחונים של לקות למידה.
 • לצורך קבלת הסיוע יש צורך בהמלצה מגורם מקצועי.
 • גובה ההחזר עבור אבחון דידקטי הוא עד 700 ₪, ועבור אבחון פסיכודידקטי עד 1,600 ₪.
 • הסיוע במימון האבחונים דומה לסיוע שמקבלים ילדים של חללי פעולות איבה. למידע נוסף ראו מימון אבחוני לקות למידה ליתום של חלל פעולת איבה.

מימון הוראה מותאמת (הוראה מתקנת)

 • ילדים בגיל בית ספר שאובחנו עם לקות למידה עשויים לקבל מימון לשיעורי הוראה מותאמת.
 • המימון ניתן עבור עד 18 שעות לימוד בחודש, בסכום של עד 65 ₪ לשעה.
 • הסיוע יינתן אם קיימת המלצה שיקבלו שיעור הוראה מותאמת, ובבית הספר שבו הם לומדים או בקהילה לא ניתנים שירותי הוראה מותאמת.
 • הסיוע שניתן דומה לסיוע שמקבלים ילדים של חללי פעולות איבה. למידע נוסף ראו מימון הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) ליתום של חלל פעולת איבה.

סיוע לילדים, לאחים בלימודים ובחוגים

 • אחים של נעדרים או חטופים זכאים לקבל מימון עבור שיעורי עזר, בהתאם להמלצת בית הספר.
 • ילדים בגיל 18-4 שאחד מהוריהם חטוף או נעדר זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים שיספקו להם ליווי חברתי ותמיכה רגשית. היקף השעות ייקבע על-ידי עובד השיקום בביטוח הלאומי.
 • תלמידים בכיתות א'-י"ב עשויים לקבל מענק עבור הוצאות לימודים וחוגים. לבירור הזכאות ולמידע נוסף יש לפנות למחלקת שיקום בביטוח בלאומי.
 • ניתן גם לקבל סיוע לרכישת מקצוע והשכלה גבוהה.
 • הסיוע דומה לסיוע שמקבלים יתומים ואחים שכולים של חללי פעולות איבה. לפרטים נוספים ראו:

הקלות בבנקים ובחברות האשראי

דחיית תשלום משכנתא

 • בנוסף החטופים והנעדרים עצמם וכן בני הזוג שלהם יכולים לדחות ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) את תשלום המשכנתא שהם אמורים לשלם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, גם אם לא מדובר בדירתם היחידה וגם אם הם אינם משפרי דיור.
  דוגמה
  מי שצריכים לשלם את תשלום המשכנתא ב-28.10.2023, יוכלו לשלם אותו ב-28.12.2023.

דחיית החזר הלוואות שנלקחו מהבנק או מחברות אשראי

דחיית הלוואות לבעלי העסקים

פטור מעמלות

פטור מריבית על יתרת חובה עד 10,000 ₪

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שנחטפו או הוכרזו כנעדרים בחלק או בכל התקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 30.11.2023 וכן בני זוגם, אחיהם, אחיותיהם הוריהם ילדיהם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות הוא אחד מהאנשים הנ"ל.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל.

דחיית תשלומים והתחייבויות

דחיית המועד של תשלומים לרשויות שונות בתקופת המלחמה

 • בני זוג ובנות זוג של חטופים, נעדרים ושבויים, שחייבים ביחד עם בן/בת זוגם בתשלומים לרשויות המדינה (מיסים, אגרות, קנסות, ארנונה, מים, וכד') בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023 רשאים לדחות את ביצוע התשלום ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • חלק מהרשויות (רשות המסים למשל) מעניקים דחייה נוספת לכלל התושבים בישראל.
 • לא ניתן לקבל דחייה על שירות שניתן בעקבות פנייה מקוונת בתקופה זו.
 • למידע נוסף ראו דחיית המועד של תשלומים לרשויות שונות בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

דחייה של מועד תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה

 • בני זוג ובנות זוג של חטופים, נעדרים ושבויים, שחייבים ביחד עם בן/בת זוגם בתשלום או בביצוע פעולה על-פי חוזה (למשל: תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), והמועד לביצוע הפעולה או התשלום חל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, זכאים לדחות את התשלום או את ביצוע הפעולה ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם).
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל, אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות או אם הצד השני לחוזה נמנה על קבוצות אוכלוסייה מסוימות המפורטות כאן).
 • למידע נוסף ראו דחיית המועד של תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

דחיית מועד של פעולה שיש לבצע לפי פסק דין

 • בני/בנות זוג של חטופים, נעדרים ושבויים זכאים לדחות ב-60 ימים או עד 31.12.2023 (לפי המוקדם מביניהם) את ביצוע פעולה או תשלום שאותה עליהם לבצע יחד עם בן/בת זוגם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-07.12.2023, על-פי פסק דין סופי של בית משפט/בית דין או החלטה סופית של גורם בעל סמכות שפיטה.
 • לא ניתן לדחות תשלום מזונות.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ראו דחיית המועד של פעולה שיש לבצע לפי פסק דין בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

הגנה מפני עיקול מענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק שמשולם לבני משפחות החטופים והנעדרים ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • עם זאת, במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאים לקבל את המזונות.

למי אפשר לפנות לסיוע?

מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים

 • מ.ה.ל.ב - מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות החטופים והנעדרים נותן מענה לצרכים ולבקשות מול הרשויות הממשלתיות והאזרחיות: עזרה כלכלית, תמיכה נפשית, הסדרת מסמכים, תרופות, גישה לחשבון בנק ונושאים נוספים.
 • ניתן לפנות למוקד בכל שעה, 7 ימים בשבוע.

המוסד לביטוח לאומי

 • הביטוח הלאומי מטפל בזכויות בני משפחה של אזרחים חטופים ונעדרים.
 • ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • במוקד הארצי בטלפון: *6050 או 04-8812345 בימים א'-ה' בשעות 17:00-08:00. ניתן לקבל מענה ב-4 שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית (יש צורך במספר תעודת זהות ובקוד סודי, אותו ניתן להנפיק דרך אתר הביטוח הלאומי.
  • בקו חירום לסיוע מיידי לפצועים ולמשפחות שכולות בטלפון: 02-6269999 בימים א'-ה' בשעות 20:00-08:00.
 • חשוב לדעת: אחרי חזרת החטופים הביטוח הלאומי יכיר בהם ובבני משפחתם כנפגעי פעולות איבה.

משרד הביטחון

 • צה"ל מפעיל מוקדי מידע וסיוע:
  • מרכז הקשר למשפחות החיילים החטופים בטלפון 1229
  • מוקד נעדרי צה"ל בטלפון 1111 שלוחה 5 ולאחר מכן שלוחה 4

סיוע משפטי בחינם ממשרד המשפטים

 • ניתן לקבל סיוע וייצוג משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים ללא תלות במצב הכלכלי ובגובה הכנסות.
 • להגשת בקשה לסיוע משפטי לחצו כאן.

סיוע במימוש זכויות

 • מוקד ערב"ה (מוקד מענים טכנולוגיים של חברות ההייטק בישראל) בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי, העלה אתר שמסייע במימוש זכויות של מי שנפגעו מהמלחמה או מפעולות האיבה.
 • האתר מרכז זכויות מטעם כל גורמי הממשלה במקום אחד, ממיין את הזכויות לפי סוג המקרה, מארגן אותן לפי סדר הדחיפות ומפרט את הפעולות שנדרש לבצע לצורך מימוש.
 • השימוש במערכת לא דורש הזדהות, אלא מילוי שאלון אנונימי וקצר באופן שיאפשר התאמה מרבית ונוחה של המידע שינתן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים