כל אדם שערך צוואה, רשאי לבטל אותה, בכל זמן ומכל סיבה
את הצוואה ניתן לבטל על-ידי השמדתה או בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (פירוט בהמשך הדף)
ככלל, במקרה שאדם ערך יותר מצוואה אחת, הצוואה המאוחרת יותר מבטלת את הקודמת
אם אדם ביטל צוואה ולא ערך צוואה חדשה, הירושה תחולק בין יורשיו בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה

כל אדם, בכל זמן ומכל סיבה שהיא, רשאי לבטל צוואה שערך.

 • את הצוואה יכול לבטל רק האדם אשר ערך אותה, באחת מהדרכים הבאות (פירוט בהמשך הדף):
  • השמדתה.
  • מסירת הודעת ביטול, בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה.
  • עריכת צוואה חדשה, אשר מבטלת את הצוואה הקודמת.
שימו לב
אם אדם ביטל צוואה ולא ערך צוואה חדשה, הירושה תחולק בין יורשיו בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה.

הדרכים לביטול צוואה

השמדת הצוואה

 • אדם שהשמיד צוואה שערך, ייחשב כמי שהתכוון לבטל אותה.
 • ההשמדה יכולה להיות, בין היתר, באמצעות גריסה, שריפה או קריעה של הצוואה.

מסירת הודעת ביטול באחת הדרכים לעריכת צוואה

 • אדם המבקש לבטל צוואה שערך, יכול להודיע על ביטולה באחת הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (ניתן למסור הודעת ביטול בדרך שונה מהדרך שבה נערכה הצוואה).
  • ביטול בכתב-יד- על האדם לערוך מסמך בכתב ידו שבו הוא מודיע על ביטול צוואה שערך, בצירוף תאריך וחתימה.
  • ביטול בפני עדים- על האדם לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך, שבו הוא מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך. על האדם להצהיר ולחתום על המסמך בנוכחות שני עדים, אשר נדרשים לחתום על מסמך הביטול.
  • ביטול בפני רשות- על האדם להודיע על הביטול (בעל-פה או בכתב) בפני אחד מהגורמים הרשמיים באמצעותם ניתן גם לערוך צוואה: שופט, רשם, חבר בבית-דין דתי או הרשם לענייני ירושה.
  • ביטול בעל-פה- אדם הנוטה למות (גוסס או חולה אנוש ושאין ביכולתו לבטל את הצוואה בדרך אחרת) יכול להודיע בעל-פה, בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו, כי הוא מבטל צוואה שערך.
דוגמה
 • אדם ערך צוואה בפני עדים ב-14.03.2002.
 • ב-20.05.2019, הודיע והצהיר האדם, בפני הרשם לענייני ירושה באיזור מגוריו, כי הוא מבטל את הצוואה שערך ב-15.03.2002 והצוואה בוטלה.

עריכת צוואה חדשה

 • ככלל, אם אדם ערך יותר מצוואה אחת, הצוואה האחרונה שערך תהיה תקפה ואלו שנערכו לפניה יבוטלו, גם אם לא צוין בצוואה החדשה שהיא מבטלת צוואה קודמת.
טיפ
בכל מקרה, מומלץ לציין על-גבי צוואה את תאריך עריכתה, כדי שיהיה ניתן במקרה הצורך לקבוע האם מדובר בצוואה האחרונה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים