הקדמה:

כל אדם שערך צוואה, רשאי לבטל אותה, בכל זמן ומכל סיבה
את הצוואה ניתן לבטל על-ידי השמדתה או בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (פירוט בהמשך הדף)
ככלל, במקרה שאדם ערך יותר מצוואה אחת, הצוואה המאוחרת יותר מבטלת את הקודמת
אם אדם ביטל צוואה ולא ערך צוואה חדשה, הירושה תחולק בין יורשיו בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה

כל אדם, בכל זמן ומכל סיבה שהיא, רשאי לבטל צוואה שערך.

 • את הצוואה יכול לבטל רק האדם אשר ערך אותה, באחת מהדרכים הבאות (פירוט בהמשך הדף):
  • השמדתה.
  • מסירת הודעת ביטול, בכל אחת מהדרכים בהן ניתן לערוך צוואה.
  • עריכת צוואה חדשה, אשר מבטלת את הצוואה הקודמת.
שימו לב
אם אדם ביטל צוואה ולא ערך צוואה חדשה, הירושה תחולק בין יורשיו בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה.
הערת עריכה
יש ערך של ביטול של הוראת צוואה שדן בביטול על ידי בית משפט כשההוראה לא ברורה, לא חוקית, לא ניתנת לביצוע וכו'
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:29, 20 באפריל 2020 (IDT)

הדרכים לביטול צוואה

השמדת הצוואה

 • אדם שהשמיד צוואה שערך, ייחשב כמי שהתכוון לבטל אותה.
 • ההשמדה יכולה להיות, בין היתר, באמצעות גריסה, שריפה או קריעה של הצוואה.

מסירת הודעת ביטול באחת הדרכים לעריכת צוואה

 • אדם המבקש לבטל צוואה שערך, יכול להודיע על ביטולה באחת הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה (ניתן למסור הודעת ביטול בדרך שונה מהדרך שבה נערכה הצוואה).
  • ביטול בכתב-יד- על האדם לערוך מסמך בכתב ידו שבו הוא מודיע על ביטול צוואה שערך, בצירוף תאריך וחתימה.
  • ביטול בפני עדים- על האדם לערוך מסמך כתוב, בצירוף תאריך, שבו הוא מצהיר כי הוא מבטל צוואה שערך. על האדם להצהיר ולחתום על המסמך בנוכחות שני עדים, אשר נדרשים לחתום על מסמך הביטול.
  • ביטול בפני רשות- על האדם להודיע על הביטול (בעל-פה או בכתב) בפני אחד מהגורמים הרשמיים באמצעותם ניתן גם לערוך צוואה: שופט, רשם, חבר בבית-דין דתי או הרשם לענייני ירושה.
  • ביטול בעל-פה- אדם הנוטה למות (גוסס או חולה אנוש ושאין ביכולתו לבטל את הצוואה בדרך אחרת) יכול להודיע בעל-פה, בפני שני עדים אשר מבינים את שפתו, כי הוא מבטל צוואה שערך.
דוגמה
 • אדם ערך צוואה בפני עדים ב-14.03.2002.
 • ב-20.05.2019, הודיע והצהיר האדם, בפני הרשם לענייני ירושה באיזור מגוריו, כי הוא מבטל את הצוואה שערך ב-15.03.2002 והצוואה בוטלה.

עריכת צוואה חדשה

 • ככלל, אם אדם ערך יותר מצוואה אחת, הצוואה האחרונה שערך תהיה תקפה ואלו שנערכו לפניה יבוטלו, גם אם לא צוין בצוואה החדשה שהיא מבטלת צוואה קודמת.
טיפ
בכל מקרה, מומלץ לציין על-גבי צוואה את תאריך עריכתה, כדי שיהיה ניתן במקרה הצורך לקבוע האם מדובר בצוואה האחרונה.
הערת עריכה
להבנתי, אם יש צוואה מאוחרת שמוסיפה (ולא סותרת) על הוראות צוואה קודמת, אז היא לא תבוטל, אלא יקיימו את שתי הצוואות. להתייחס לזה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:57, 19 באפריל 2020 (IDT)
הערת עריכה
במקום הדגש הרביעי לעשות דגש של "ישנם מקרים בהם בית המשפט יורה על ביטול צוואה" או "ישנם מקרים בהם צוואה תבוטל שלא לבקשת המנוח" (כמו פסולי דין ובית משפט).אולי להתייחס גם לאפשרות של ביטול צוואה על ידי בית המשפט, ולקשר לערכים של התנגדות וכו: צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה (סעיף 30(א)) בית המשפט יבחן האם נשלל רצונו החופשי של המצווה תוך מתן דגש על הגשמת זכות המצווה לעשות כאוות נפשו בנכסיו לאחר פטירתו.

צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה, אולם אם אי אפשר לעשות כן – הצוואה בטלה (סעיף 30(ב)). צוואה שקיים בה פגם צורני – ניתנת לביטול (סעיפים 19, 20, 22, 23, 25). צוואה שנערכה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה (סעיף 26). צוואה סתומה שלא ניתן לראות מתוכה למי ציווה או מה ציווה המצווה או שאין להבין את משמעותה – בטלה (סעיף 33). צוואה אשר הוראות ביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה (סעיף 34).

צוואה שנערכה לטובת מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק מעריכתה או שמזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה (סעיף 35).
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:21, 19 באפריל 2020 (IDT)

חקיקה ונהלים