הקדמה:

אדם המעוניין בכך, רשאי לבטל את צוואתו
גם אם צוואה לא בוטלה, ונכתבה צוואה אחרת - הצוואה האחרונה היא התקפה
  • אדם רשאי לבטל את צוואתו כרצונו, בכל עת ומכל סיבה.
  • לאחר ביטול הצוואה, הוא יכול לערוך צוואה אחרת במקומה או שלא לערוך צוואה כלל.
  • בכל מקרה, הצוואה האחרונה של אדם היא התופסת. מסיבה זו חשוב ציון התאריך על גבי כל צוואה, כדי שניתן יהיה לקבוע אם מדובר בצוואה האחרונה.

הדרכים לביטול צוואה

  1. ביטול צוואה בדרכים לפיהן נערכת צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. אין חובה לבחור דרך ביטול הזהה לדרך בה נעשתה הצוואה. (למשל, מי שציווה בעדים יכול לבטל את צוואתו בכתב יד).
  2. ביטול הצוואה באמצעות השמדתה: החוק מניח, כי אם צוואה הושמדה פיסית, המצווה אכן התכוון לבטלה. הכוונה היא להשמדה מוחלטת של המסמך עליו כתובה הצוואה (לא די, למשל, בסימון איקס על גביו).
  3. עריכת צוואה חדשה: החוק קובע כי במקרה שאדם ערך צוואה חדשה, ויש בה הוראות הסותרות את ההוראות בצוואתו הקודמת, רואים את ההוראות החדשות כמבטלות את ההוראות בצוואה הקודמת. כלל זה תקף גם אם המצווה לא ציין בצוואה החדשה שהיא מבטלת את הקודמת.

חקיקה ונהלים

תודות