כאשר אדם שנפטר לא מותיר אחריו צוואה, נקבעים יורשיו על פי דין לפי כללי חוק הירושה
היורשים על פי דין הם בני המשפחה שהותיר הנפטר, בהתאם למידת הקרבה המשפחתית

במקרים בהם אדם שנפטר לא הותיר אחריו צוואה הקובעת מי יירש אותו, חוק הירושה יקבע מי מבין בני משפחתו הם יורשיו על פי דין.

 • המחוקק קבע את כללי הירושה על פי דין, כך שיידמו ככל הניתן לאופן בו רוב האנשים היו מעוניינים לחלק את נכסיהם לאחר מותם.
 • לצורך מימוש זכות הירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה.

סדר היורשים על פי דין

 • ראשית, יורש מי שהיה במות המוריש בן זוגו - את המטלטלין של הבית, המכונית וחלק משאר העיזבון (הנקבע על פי קרבתם המשפחתית של שאר היורשים). להרחבה ראו ירושה של בן זוג.
 • שנית, חלוקת סדרי העדיפויות נעשית לפי ראשי האב ("פרנטלות") אליהם משתייכים בני המשפחה, בהתאם לכללים הבאים:
  • ראשי האב מסודרים לפי סדר הזכייה על פי דין, כך שילדי המוריש ונכדיו קודמים להורי המוריש ואחיו, והורי המוריש ואחיו קודמים לסבי המוריש ודודיו.
  • לא עוברים לראש האב הבא אם ישנם יורשים בראש האב שלפניו.
  • סדר העדיפויות בתוך ראש אב הוא כזה, שקודם זוכה בירושה ההורה ורק אם הוא נפטר - יירש צאצאו.
 • סדר העדיפויות לפי ראשי האב יהיה, על כן:
 1. ילדי המוריש - אם הילדים נפטרו, יורשים צאצאיהם - נכדיו, ואם הם נפטרו - ניניו.
 2. הוריו של המוריש - יורשים רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים. אם ההורים נפטרו יירשו צאצאיהם - אחי המוריש, ואם הם נפטרו - אחייני המוריש.
 3. הורי הוריו של המוריש (סבים וסבתות) - יורשים את הנפטר רק אם לא הותיר אחריו בן זוג, הורים או אחים. אם הסבים נפטרו, יורשים צאצאיהם - דודי המוריש, ואם הם נפטרו - בני הדוד של המוריש.
שימו לב
 • צאצאים שנולדו לאחר מות המוריש יהיו זכאים לרשת אותו, אם נולדו בתוך 300 יום מיום הפטירה.
 • למשל, נכד אשר נולד שנה לאחר מות סבו, לא יוכל לרשת אותו. נכד שנולד שמונה חודשים לאחר מות הסב, ייחשב כיורשו.

אופן חלוקת העיזבון

 • עזבון של נפטר שהותיר אחריו בן זוג וילדים, מתחלק שווה בשווה בין בן הזוג לבין הילדים וילדיהם.
 • עיזבון של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים, נחלק שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי הנפטר.
 • אם הנפטר הותיר אחריו בן זוג ואחים בלבד, העיזבון יחולק 2/3 לבן זוג ו-1/3 הנותר מתחלק בין האחים באופן שווה ביניהם.
 • בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, נכדים, אחים, אחיינים, הורים והורי הורים.
 • הילדים ירשו את העיזבון כולו אם הנפטר לא הותיר אחריו בן זוג.
 • הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן זוג ולא היו לו ילדים.
 • ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם (דודיו של הנפטר).
דוגמה
אישה שנפטרה הותירה בעל, הורים ואחות. הבעל יירש את המטלטלין וחלק מהעיזבון (במקרה זה חצי). ההורים יחלקו ביניהם בחלקים שווים את שארית העיזבון (רבע לכל אחד).
דוגמה
אלמן נפטר והותיר אח, בת אחת ונכד מבנו שנפטר גם כן. העיזבון יחולק שווה בשווה בין בתו של המוריש ונכדו - 1/2 מהעיזבון לכל אחד מהם.

חשוב לדעת

 • אם לנפטר לא נותרו בני משפחה מכל אלו שצויינו, עוברים נכסיו לבעלות המדינה.
 • הכללים אינם מבדילים בין גברים לנשים ובין ילד מחוץ לנישואין לילד מנישואין.
 • ילד מאומץ יורש את הוריו.
 • אין חשיבות לעובדה שהוריו של ילד אינם נשואים זה לזה - קרבת הדם היא הקובעת.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות