מה נדרש כדי לכתוב צוואה, ומה קורה בשלב מימוש הצוואה (ירושה)

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים עיזבון, הם הירושה של המנוח. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים. יחד עם זאת, למרות שבידם האפשרות לקבוע מי יירש אותם, רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה.

מידע והכוונה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

  • ירושה- באתר הרשם לענייני ירושה.
  • צוואה באתר אשל - ג'וינט ישראל.
  • ירושה באתר אשל - ג'וינט ישראל.