חוק הדיור המוגן מגדיר מהו בית דיור מוגן וקובע באלו תנאים ניתן להפעילו
אין להפעיל בית דיור מוגן מבלי לקבל רישיון להפעלתו ממשרד הרווחה
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

חוק הדיור המוגן מגדיר בית דיור מוגן כמקבץ דירות המיועד למגורי דיירים בני 60 ובני זוגם, הבנוי במבנה אחד או בכמה מבנים סמוכים, ומוצעים בו לדיירים (תמורת תשלום מצדם) שירותים בנוסף לשירותי אחזקה, ניקיון או שמירה.

  • דירה בבית דיור מוגן מוגדרת כחדר, או מערכת חדרים, המשמשים יחידה שלמה ונפרדת למגורים, ושניתן לנהל בהם משק בית עצמאי.
  • החוק קובע כי רק מי שקיבל רישיון להפעלת בית דיור מוגן ממשרד הרווחה, יהיה רשאי להפעיל את אותו בית דיור מוגן.
  • עד שיותקנו התקנות הרלוונטיות, שלבי הסדרת הרישיון מפורטים בנוהל זה, ויש לפעול על-פיו.
  • לרשימת בתי הדיור המוגן והמחלקות הפועלות בהן, ראו באתר משרד הרווחה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • משרד הרווחה- הממונה על פניות הציבור ומפקחי בתי הדיור המוגן במחוזות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים