החוק מחייב את המשטרה לנהל רישום של כל אדם שהורשע (המרשם הפלילי)
המרשם הפלילי כולל מידע לגבי תיקי חקירה של המשטרה ושל גופים נוספים המחויבים להעביר דיווח למשטרה (כגון: מצ"ח, מס הכנסה, מע"מ, המכס וכו')
המרשם הפלילי הוא חלק מהמידע הפלילי, ומלבדו מנהלת המשטרה גם מרשם משטרתי

תוכן המרשם הפלילי

 • רישומיו הפליליים של כל אדם מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה וכולל:
  • הרשעות ועונשים של בית משפט בשל עבירות פשע ועוון.
  • צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצווי שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה) - שניתנו עקב עבירה.
  • קביעת בית משפט שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר ענישה משום שהינו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי.
  • אי הרשעה של קטין והחלטה על דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).
  • שינוי שנעשה ברישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין.
  • החלטת נשיא המדינה על קיצור או ביטול תקופת התיישנות או מחיקה של העבירה.
 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מגדיר את הנושאים הבאים:
  • אילו פרטים יירשמו במרשם
  • אילו גורמים יהיו חשופים למידע
  • מה ההשלכות לרישום
  • מתי רישום מתיישן ונמחק
 • נוסף למרשם הפלילי, לכל אדם ישנו גם מרשם משטרתי .

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים