הקדמה:

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מחייב את המשטרה לנהל רישום של כל אדם שהורשע (המרשם הפלילי)
המרשם הפלילי כולל מידע לגבי תיקי חקירה של המשטרה ושל גופים נוספים המחויבים להעביר דיווח למשטרה (כגון: מצ"ח, מס הכנסה, מע"מ, המכס וכד')

תוכן המרשם הפלילי

 • רישומיו הפליליים של כל אדם מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה וכולל:
  • הרשעות ועונשים של בית משפט בשל עבירות פשע ועוון.
  • צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצווי שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה) - שניתנו עקב עבירה.
  • קביעת בית משפט שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר ענישה משום שהינו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי.
  • אי הרשעה של קטין והחלטה על דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).
  • שינוי שנעשה ברישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין.
  • החלטת נשיא המדינה על קיצור או ביטול תקופת התיישנות או מחיקה של העבירה.
 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מגדיר את הנושאים הבאים:
  • אילו פרטים יירשמו במרשם
  • אילו גורמים יהיו חשופים למידע
  • מה ההשלכות לרישום
  • מתי רישום מתיישן ונמחק
 • נוסף למרשם הפלילי, לכל אדם ישנו גם רישום משטרתי המופיע אף הוא בתדפיס הפלילי.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים