בית המשפט קבע כי הנחיה גורפת, לפיה אין לאשר סייעות אישיות לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד עלולה לפגוע בזכותו של תלמיד לחינוך מיוחד, ולכן הנחיה זו בטלה
על משרד החינוך לאפשר להביא בחשבון נסיבות פרטניות חריגות, שבהן ניתן יהיה לאשר סייעת אישית לתלמיד בחינוך המיוחד

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי תל-אביב יפו
שם התיק:עת"מ 1214/08
תאריך:07.09.2008
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

  • העותרים, תלמיד ותלמידה בבית ספר לחינוך מיוחד בתל-אביב, הגישו עתירה מינהלית, כנגד החלטת משרד החינוך שלא לאשר העסקה של סייעות אישיות לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד.

פסק הדין

  • בית המשפט קבע שהנחייה גורפת, לפיה אין לאשר סייעות אישיות במסגרת החינוך המיוחד עלולה לפגוע בזכותו של תלמיד לחינוך מיוחד. לכן, ההנחיה שהוציא משרד החינוך, האוסרת על אישור סייעות אישיות בתחום החינוך המיוחד, בטלה.
  • הטיפול בילד בחינוך המיוחד שנסיבותיו חריגות אינו יכול להיות כפוף למסגרת של כלל נוקשה וקפדני, ועל משרד החינוך לאפשר להביא בחשבון נסיבות פרטניות חריגות, שבהן ניתן יהיה לאשר סייעת אישית לתלמיד בחינוך המיוחד.

משמעות

  • לא ניתן למנוע באופן גורף אישור לסייעת אישית לתלמיד בחינוך המיוחד, ויש לאפשר הקצאה של סייעת אישית לתלמיד מסוים במקרים חריגים ומצדיקים.
  • במקרה שבו הצוות המטפל בבית הספר ידחה בקשה להכללת סיוע אישי צמוד לתלמיד מסוים במסגרת תוכנית הלימודים האישית שלו, יש לאשר להורים להגיש השגה לפני צוות בדיקה נוסף ("ועדת חריגים").

חשוב לדעת

  • לאחר פסק הדין, פרסם משרד החינוך הנחיה חדשה.
  • בהתאם להנחיה החדשה, במקרים חריגים אפשר לייעד ממכסת סייעות התגבור סייעת אישית לתלמיד סיעודי רב-נכותי, שיש לו נכות פיזית קשה, שבנוסף לוקה בנכויות מורכבות נוספות, והוא חריג באופן קיצוני משאר התלמידים במוסד החינוכי שהוא לומד בו, ועיקר התמיכה בו היא השגחה, סיעוד וטיפול בחלק הארי משעות השהייה במוסד החינוכי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.