עבור כל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד נבנית תוכנית לימודים אישית המותאמת לצרכיו
את התוכנית מכין הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית בשיתוף עם הורי התלמיד
במסגרת התוכנית ייקבעו גם הטיפולים הפרא-רפואיים שיינתנו לתלמיד אם הוא זכאי וזקוק להם
עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות במערכת החינוך הרגילה, נבנית תוכנית חינוכית יחידנית
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך

תקציר

סעיף 19 לחוק חינוך מיוחד קובע כי יש להכין תוכנית לימודים אישית עבור כל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד.

 • תוכנית הלימודים האישית נבנית על-ידי הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד, בהתאמה לגילו, כישוריו, קשייו ותחומי התעניינותו.
 • התוכנית כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  • מטרות שנקבעות לשנת הלימודים בהתייחס למוקדי הכוח של התלמיד ומוקדים לחיזוק.
  • יעדים יישומיים ומדידים הנגזרים ממטרות התוכנית.
  • הדרכים והאמצעים להשגת היעדים, כולל תיווך והנגשות הנדרשים לתלמיד.
  • הזמן המצופה להשגת היעדים.
  • תיאור התקדמות התלמיד ביעדים השונים.

מי זכאי?

 • תלמידים הלומדים באחת ממסגרות החינוך המיוחד:
  • גן ילדים לחינוך מיוחד
  • בית ספר לחינוך מיוחד
  • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר של החינוך הרגיל

תהליך מימוש הזכות

 • התוכנית צריכה להיקבע בתחילת כל שנת לימודים (עד אמצע נובמבר) באחריות המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד.
 • יש להזמין את הורי התלמיד (או האפוטרופסים) לעבור עליה יחד עם הצוות.
  • המחנכת או הגננת תזמין את הורי התלמיד כדי לקבל מהם מידע אודות תפקודו של ילדם ומידע רלוונטי נוסף שיש לו השלכות על תפקודו במסגרת החינוכית (צרכים רפואיים, העדפות אוכל, הרגלים, תחביבים וכד').
  • באחריות ההורים להביא לידיעת צוות בית הספר מידע אודות טיפולים המתקיימים מחוץ לבית הספר, כדי שמידע זה יובא בחשבון, במידת הצורך והאפשרות, בתוכנית הלימודים האישית.

חשוב לדעת

 • תלמיד במסגרת החינוך המיוחד עשוי להיות זכאי גם לטיפולים פרא-רפואיים. טיפולים אלה ייקבעו במסגרת תוכנית הלימודים האישית. למידע נוסף ראו טיפולים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד.
 • תוכנית לימודים אישית מיועדת עבור תלמידים הלומדים במערכת החינוך המיוחד ולא לתלמידים המשולבים בכיתה רגילה במערכת החינוך הרגילה. עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות שילוב (כלומר תלמידים המשולבים במערכת החינוך הרגילה), נבנית תוכנית חינוכית יחידנית. למידע על תוכנית זו ראו תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים