בת זוג של דייר בדיור הציבורי שנפטר, שבבעלותה דירה התפוסה על-ידי דייר מוגן, נחשבת כדיירת ממשיכה בדירה ויורשת את זכויותיו של הדייר הקודם.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום ראשון לציון
שם התיק:א 280/08
תאריך:13/09/2009
קישור:פסק-הדין המלא

חברת עמידר השכירה דירה בדיור הציבורי לאדם שנפטר בשנת 2007. משנת 1980 עד ליום מותו ברציפות, התגוררה עמו בת זוגו, שהייתה ידועתו בציבור.

לאחר מותו של הדייר פנתה בת הזוג אל עמידר בבקשה להקנות לה זכויות חוזיות בדירה מכח היותה דיירת ממשיכה. בבדיקה שערכה עמידר התגלה כי בבעלותה דירת מגורים אחרת ומטעם זה דחתה את בקשתה ודרשה ממנה להחזיר את החזקה בדירה לידיה, אולם דרישתה זו לא נענתה. לכן תבעה עמידר את האישה.

בית המשפט דחה את התביעה, מאחר שהדירה שבבעלות האישה הושכרה על-ידה בשנת 1980 בשכירות מוגנת לזוג דיירים המתגוררים בדירה מאז ועד היום יחד עם ילדיהם הקטינים, בתמורה לקבלת דמי מפתח ודמי שכירות. דמי השכירות אשר משולמים לנתבעת מסתכמים בסך של 50 ₪ לחודש ובנסיבות אלה ברור כי אין לה כל אפשרות לממש את זכות הבעלות שלה בדירתה האחרת בכל עת שתרצה בכך וכי אין לה גם אפשרות להפיק ערך כלכלי סביר מהדירה במצבה המשפטי הקיים.

השופט קבע כי האישה רשאית להמשיך להתגורר בדירה הציבורית ויש לראותה כ"דיירת ממשיכה" של הדייר החוזי המנוח לכל דבר ועניין. עוד קבע כי עמידר לא הייתה רשאית לדרוש את פינוי האישה מהדירה, וחייב אותה לשאת בהוצאות המשפטיות של האישה, בסך 5,000 ₪.

משמעות

בן או בת זוג של דייר בדיור הציבורי שנפטר, שהתגוררו עמו והיו בני זוגו הקבועים - יחשבו כדיירים ממשיכים בדירה, גם אם בבעלותם דירה אחרת. זאת בתנאי שהדירה שבבעלותם מושכרת לדייר המוגן בחוק הגנת הדייר.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים