בנק זרע הוא מוסד המיועד לשימור זרע בתנאי הקפאה מיוחדים
בנק זרע חייב לקבל הכרה רשמית ממשרד הבריאות כדי לפעול
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

בנק זרע הוא מוסד המיועד לשימור זרע בתנאי הקפאה מיוחדים.

 • בישראל פועלים מספר בנקי זרע. מרבית בנקי הזרע הם יחידות בבתי חולים ציבוריים או פרטיים, וכן קיימים בנקי זרע פרטיים.
 • בנק זרע חייב לקבל הכרה ממשרד הבריאות כדי לפעול.

תפקידי בנק הזרע

 • תפקידי בנק הזרע הם:
  • איסוף ושמירת תרומות זרע מתורמים בארץ לצורך הפריית נשים הנזקקות לכך.
  • שמירת זרע של תורמים שאינם יהודים, המיובא מבנקי זרע מוכרים בחו"ל, עבור נשים מטופלות בארץ.
  • שמירת זרע לצורך טיפולי פריון עתידי של גברים (מסיבות רפואיות או לא).

כללים לניהול בנק זרע

 • משרד הבריאות קבע כללים לניהול בנק זרע:
  • בנק זרע ינוהל בבית חולים על ידי רופא אחראי.
  • הרופא האחראי צריך לנהל 3 כרטסות: כרטיס תורם, כרטיס אישה נתרמת וכרטיס זרע.

כרטיס תורם

 • כרטיס התורם צריך לכלול את הפרטים הבאים:
  1. פרטים אישיים כולל קוד מספרי, שמות הורים ביולוגיים וארץ מוצאם.
  2. אנמנזה לשלילת מחלות משפחתיות ותורשתיות.
  3. תוצאות מעבדה.
  4. תוצאות בדיקה גופנית.
  5. מוצא סבים וסבתות משני הצדדים.
  6. בדיקת מרכז רישום ארצי.
  7. הצהרה אישית והסכם שמירת סודיות. על הצהרת התורם יחתמו התורם והרופא.
 • כרטיס התורם יישמר בכספת/מחשב מוגן כחוק, והגישה אליו תהיה על ידי מנהל בנק זרע או מי שהוסמך מטעמו בלבד.

כרטיס אישה נתרמת

 • כרטיס האישה הנתרמת צריך לכלול את הפרטים הבאים:
  1. פרטי האישה (ואם יש לה בן זוג, אז גם פרטי בן זוגה) על פי ת"ז, עם דגש על מאפיינים פיזיים ואתניים.
  2. פרטי קרובי משפחה: שם אב ואם ביולוגיים ות"ז אם ניתן, שם מלא של אחים ומספרי תעודות הזהות אם ניתן.
  3. רישום שוטף של הדגימות, לפי קוד, ששימשו להזרעת האישה, לפי תאריכים.

כרטיס זרע

 • כרטיס הזרע/רישום ממוחשב, יכלול את כל תוצאות הבדיקות שבוצעו בדגימה של הזרע במעבדת בנק הזרע.
 • הזרע יסומן ויזוהה באמצעות "קוד תורם" בלבד, אשר יוטבע גם על מבחנת הזרע.

שמירת הזרע

 • הזרע נשמר במבחנה בהקפאה.
 • המבחנה תסומן באופן הבא: על מבחנת הזרע יסומן קוד מספרי או מספר מזהה, המפנה לכרטסת הזרע, וכן התאריך בו הוקפא הזרע.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.