משרד הבריאות אחראי להבטחת בריאותם של תושבי המדינה. המשרד קובע את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה, ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות.
המשרד מפעיל מוקד שירות במספר שפות - קול הבריאות, במספרי טלפון: *5400, 08-6241010
נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות מסייעת לציבור במימוש זכויותיו לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:pniot@moh.health.gov.il
כתובת:רחוב רבקה, ירושלים, מיקוד 93461
טלפון:5400*
(קול הבריאות - מוקד שירות טלפוני)

מטרות ויעדים

  • איכות - שיפור השירות הרפואי האבחנתי, הטיפולי, השיקומי והמניעתי, על ידי קביעת מדדי איכות ויישומם באמצעות תמריצים פיקוח ואכיפה.
  • צמצום פערים - הקטנת פערי הבריאות בין קבוצות שונות באוכלוסייה.
  • הכוונה לקהילה - חיזוק מערכי שירות הבריאות בקהילה, תוך העדפה ודגש על שירותי מניעה, קידום בריאות ושיקום בקהילה.
  • יעילות - הבטחת רמת שירותי רפואה ובריאות מיטביים, תוך קביעת עדיפויות בהתאם למגבלת המשאבים.
  • מחקר - קידום המחקר הרפואי.
  • קידום בריאות ומניעה - עידוד אורחות חיים מקדמי בריאות, תוך דגש על אחריות אישית וקהילתית.
  • שיתוף הציבור והפרט - טיפוח ציבור מעורב ואורייני בתחום הבריאות ויצירת אוירה המאפשרת שיתופו בקביעה ויישום מדיניות בריאות.
  • שינויים מבניים - העצמת תפקודו של המשרד כמיניסטריון האחראי על כלל מערכת הבריאות, הפרדת המשרד מתפקידו כספק שירותים.
  • בריאות הנפש - שילוב בריאות הנפש בתפיסת בריאות כוללת.
  • גריאטריה - קידום שירותי הבריאות לגיל הזקנה תוך שימת דגש לטיפול הביתי והקהילתי.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות