אדם יכול לתרום את זרעו לצרכי מחקר או להזרעה מלאכותית של נשים
תרומת הזרע היא אנונימית. פרטי התורם יישארו חסוים גם בפני הילד שיוולד כתוצאה מהתרומה
בתנאים מסוימים התורם יכול לחזור בו מהתרומה
תורם זרע מקבל תמורה כספית עבור תרומת זרעו (כ-250 ₪, נכון לשנת 2012)


תורם זרע, הוא מי שנותן מזרעו, מרצונו, לשם שימוש להזרעה מלאכותית של נשים, או לצרכי מחקר.

 • הזרע מוקפא ונשמר בבנק הזרע, והוא מופשר בהתאם לצורך.
 • בתרומת הזרע, משתמשים בטיפולי הפוריות או בהזרקה ישירה לתוך הרחם (הזרעה מלאכותית), או בדרך של הפריה חוץ גופית (IVF) של הביצית והחזרתה לרחם האישה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • אדם המעונין לתרום זרע יפנה לבנק הזרע ויבקש לתרום את זרעו.

שלבי ההליך

הצהרת התורם המיועד

 • המועמד לתרומת זרע, צריך להצהיר כי:
  1. הוא מסכים לכך שלא יהיה זכאי לקבל פרטים על זהות הנשים שיקבלו את תרומת זרעו, וכי זהותן תישאר חסויה.
  2. שמו וזהותו או כל פרט אודותיו לא יימסר לאף אדם ויישאר חסוי, למעט הצלבת נתונים אלה עם מרכז רישום ארצי של תורמים.
  3. מצב בריאותו תקין, ללא כל מחלה מידבקת, הוא אינו סובל מנכות פיזית או ליקוי נפשי.
  4. הוא אינו צורך סמים.
  5. הוא אינו סובל ממחלות מין.
  6. בני משפחתו אינם סובלים מכל ליקוי גנטי העובר בתורשה.
  7. הוא לא תרם זרע מעולם, ולא יתרום זרע בבנק זרע אחר.
  8. הוא מוכן לעמוד בכל בדיקה רפואית הדרושה לשם קביעה האם להשתמש בזרעו לשם הזרעה מלאכותית, כולל הפקת DNA.
  9. הוא מוכן לבצע בדיקות לנשאות מחלה גנטית לפי צרכי בנק הזרע.

בדיקות שעובר תורם הזרע

 • תהליך מתן תרומת הזרע כולל מספר בדיקות:
  • בדיקה רפואית כללית, כולל בדיקה גופנית ובדיקות דם להפטטיס B ו-C, ולטייזקס.
  • בדיקת איכות הזרע - הזרע של התורם המיועד, נבדק כדי לאשר את תקינותו.
  • ביום מתן התרומה, עובר הזרע בדיקה לגילוי נוגדני HIV (איידס) וכך גם חצי שנה מאוחר יותר.
  • בחלק מבנקי הזרע מקובל לדרוש מהתורם המיועד להיבדק על ידי מנהל היחידה לשם התרשמות פסיכולוגית.

תשלום עבור התרומה

 • תורם זרע מקבל תמורה כספית עבור זרעו. גובה התמורה מסתכם בכ-250 ₪ (נכון לשנת 2012).

הגבלה על קבלת זרע של תורם

 • לא יתקבל ולא ייעשה שימוש בזרע של תורם לשם הזרעה מלאכותית, אם מתקיים אחד מאלה:
  • איכות הזרע לא מתאימה לתרומה.
  • התורם לא עבר בדיקה רפואית כללית מוקדמת, שכללה בדיקה גופנית ובדיקות כפי שמפורט בכרטיס תורם.
  • התורם לא עבר בדיקות מעבדה כנדרש.
  • התורם לא עבר בדיקות נוגדנים ל-HIV.
  • התורם לא נתן הסכמתו בכתב על גבי טופס, כמפורט בכרטיס תורם.
  • שם התורם לא נבדק במרכז רישום ארצי.

חזרה מהסכמה לתרומת זרע

 • תורם זרע רשאי לחזור בו מהסכמתו, ולדרוש שלא ייעשה שימוש במנות הזרע שתרם, בתנאי שטרם נעשה בהן שימוש.
 • זכותו של תורם הזרע שלא להיות הורה בניגוד לרצונו גוברת על זכותה של הנתרמת שרכשה את מנות זרע, להורות מאב מסוים.
 • עם זאת, ייתכנו מקרים יוצאי דופן, בהם עשויים להיות טעמים כבדי משקל שלא לאפשר לתורם לחזור בו, למשל, כאשר החזרה מההסכמה פוגעת בזכותה הבסיסית של האישה להורות (להבדיל מהזכות להורות אב מסוים), כאשר כבר נעשה שימוש במנות הזרע או כאשר החזרה מההסכמה היא שרירותית או מנימוקים בלתי מתקבלים.
 • זכות החרטה אינה מוסדרת בחוק אלא נקבעה בפסק דין של בית המשפט העליון. למידע נוסף לחצו כאן.

חשוב לדעת

 • תרומת הזרע היא אנונימית - זהותו של תורם הזרע וזהותה של מי שהוזרעה מזרעו אסורים בגילוי. לא תימסר זהותו של התורם לילד שייוולד כתוצאה מפעולה זו ולכל אדם אחד.
 • המידע שניתן לקבל על התורם בישראל משתנה מעט בין בנקי הזרע. בד"כ, יימסר לאישה פרטים על מוצאו של התורם, מאפיינים פיזיים כגון- גובה, מבנה גוף, גוון עור, צבע עיניים וצבע שיער. בנוסף, מוסרים מידע על השכלתו, תחביביו וסוג דמו של התורם.
 • מספר התרומות שיכול אותו אדם לתרום הוא מוגבל - לפי הנחיות משרד הבריאות, על הרופא האחראי המנהל את בנק הזרע בבית החולים, להימנע מלקבל תרומות זרע רבות מדי מאותו תורם.
 • על פי ההנחיות, ינוהל רישום מרכזי ארצי אצל מנהל בנק זרע אחד, שייקבע ע"י מנהל משרד הבריאות, אליו יעבירו כל מנהלי בנקי הזרע את מספרי תעודת הזהות של התורמים. פרטים אלו צריכים להישמר בכספת ויהיו חסויים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.