בית המשפט העליון קבע כי אין לפסול אוטומטית בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים, רק מהסיבה שהעובד הזר שובץ לאזור גאוגרפי שאינו מאפשר לו להיות מועסק באזור שבו מתגורר המטופל
רשות האוכלוסין תהיה חייבת לדון גם בבקשות שיוגשו במקרים אלה (עם זאת, הבקשה עדיין עלולה להידחות)
פסק הדין אינו משנה את ההנחיות שנקבעו לגבי מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:ברמ 8668/17
תאריך:17.07.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • מטופלת סיעודית הגישה, באמצעות בני משפחתה, בקשה להמשך העסקה של עובדת זרה בסיעוד מטעמים הומניטריים.
 • רשות האוכלוסין דחתה את הבקשה מהסיבות הבאות:
  1. בהתאם לתקנות אזורים גאוגרפיים, עובד זר בסיעוד יכול לעבוד בארץ רק באזור שלגביו הוא קיבל אישור, ואינו רשאי לעבור לעבוד באזור אחר מבלי שרשות האוכלוסין אישרה זאת מראש.
  2. במקרה זה, האזור שבו העובדת הזרה שובצה לעבוד אינו מאפשר לה להיות מועסקת באזור שבו מתגוררת המטופלת, ולמרות זאת העובדת הזרה התחילה את העבודה אצל המטופלת מבלי שקיבלה לכך אישור מראש.
  3. לפי נוהל הוועדה המייעצת לשר להארכת רישיונות ב/1 בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים, בקשה להארכת רישיון מטעמים הומניטריים תידחה על הסף (כלומר באופן אוטומטי) אם העובד הזר אינו מורשה לעבוד באזור שבו מבקשים להעסיק אותו.
  4. היות שאין לעובדת הזרה אישור לעבוד באזור שבו מתגוררת המטופלת, הוועדה המייעצת לנושא לא תבחן את הבקשה והיא נדחית אוטומטית.
 • המבקשים הגישו ערר על החלטת רשות האוכלוסין לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
 • בית הדין לעררים דחה את הערר, וקבע כי על העובדת לצאת מישראל בתוך 45 ימים.
 • על החלטת בית הדין לעררים המבקשים ערערו לבית המשפט העליון.

פסיקת בית המשפט העליון

 • בית המשפט העליון קיבל את הערעור מהנימוקים הבאים:
  1. הסמכות של שר הפנים להאריך אשרה מטעמים הומניטריים קבועה בסעיף 3 לחוק הכניסה לישראל. לא נקבע בחוק כי שיוכים לאיזורים גיאוגרפיים שונים צריכים להוות שיקול בבחינת בקשה להמשך העסקה מטעמים הומניטריים.
  2. התכלית להמשך העסקה מטעמים הומניטריים, ולמניעת הפרדה בין מטפל לבין מטופל, היא ייחודית ומתקיימת במקרים חריגים ומיוחדים. לא היתה כוונה בחוק להגביל את האפשרות לבחון מקרה הומניטרי בשל מגבלה גאוגרפית או כל סיבה אחרת.
 • בית המשפט העליון פסק כי אין תוקף להוראה בנוהל הוועדה המייעצת, שלפיה בקשות להארכת שהייה מטעמים הומניטריים יידחו אוטומטית בשל קיומה של מגבלה גאוגרפית על העסקת העובד הזר.
 • הבקשה למתן הארכה לרישיונה של העובדת הזרה הוחזרה לוועדה המייעצת כדי שתבחן אותה לגופה.

משמעות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".