בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא בריאות ומחלות.


ראו גם

הזכות לטיפול רפואי

מימון טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות

מימון טיפולים מחוץ לישראל

רשלנות רפואית

ועדות רפואיות

איסור אפליה במתן שירות רפואי