בריאות ומחלות/פסקי דין

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא בריאות ומחלות.

הזכות לטיפול רפואי

מימון טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות

מימון טיפולים מחוץ לישראל

רשלנות רפואית

ועדות רפואיות