יש לדווח על אפילפסיה בלשכת הגיוס ולהצטייד במכתב מהרופא המטפל, לצורך קביעת פרופיל צבאי
בעת הגיוס, יש להביא את התרופות האנטי אפילפטיות לתקופה של שבועיים לפחות


אנשים עם אפילפסיה שמצבם הרפואי מאוזן יכולים להתגייס לצה"ל.

 • חיילים שחוו בעבר התקפי אפילפסיה, אך לא זקוקים לטיפול תרופתי עקב העדר התקפים, יכולים לשרת ביחידות קרביות, אפילו כלוחמים, אם עבר מספיק זמן ללא התקפים וללא צורך בטיפול תרופתי.
 • חיילים שמקבלים טיפול תרופתי, אך מאוזנים יכולים לשרת ביחידות עורפיות.
 • אנשים עם אפילפסיה במצב לא מאוזן יכולים להתנדב לצה"ל או לשירות לאומי-אזרחי.

מי זכאי?

 • מועמדים לגיוס לצה"ל שיש להם אפילפסיה, בהתאם למצבם הרפואי ובהתאם לפרופיל שיקבע להם בלשכת הגיוס.

קביעת פרופיל לפי מצב רפואי

מצב רפואי פרופיל צבאי אפשרויות שירות
מספר שנים ללא התקפים וללא תרופות 97 מתאים ליחידות מיוחדות וטיס
מספר שנים ללא התקפים וללא תרופות 82 מתאים לשרת כלוחם בחי"ר
מספר שנים ללא התקפים וללא תרופות 72 מתאים לשרת כלוחם בשריון ותותחנים
ללא התקפים ושנה בלי תרופות 64 מתאים לשרת כתומך לחימה
ללא התקפים עם תרופות 45 מתאים לשרת בתפקידים עורפיים
עם התקפים (אם יגיע לאיזון במשך כשנה יוכל להתגייס) 24 אינו כשיר לשרת באופן זמני
לא מאוזן 21 אינו כשיר לשרת באופן קבוע, יכול להתנדב (לא יחויב בטירונות)

תהליך מימוש הזכות

לפני הגיוס

 • יש לדווח על האפילפסיה בלשכת הגיוס.
 • אם התרחש התקף לאחר בדיקת הרופא בלשכת הגיוס, יש לפנות שוב ללשכה כדי לעדכן בפרטים החדשים.
 • יש להצטייד מראש במכתב מפורט מהנוירולוג המטפל לגבי המחלה בפנייה ללשכת הגיוס.

לאחר הגיוס

 • יש להצטייד מראש במכתב מפורט מהנוירולוג המטפל לגבי המחלה בפנייה לרופא היחידה לאחר הגיוס.
 • בעת הגיוס, יש להביא את התרופות האנטי אפילפטיות לתקופה של שבועיים לפחות כדי למנוע מצב שבו עיכוב בהפניה לנוירולוג יגרום להפסקת הטיפול התרופתי.
 • יש להודיע לרופא היחידה בהקדם האפשרי על דבר האפילפסיה.
 • יש לבקש הפניה לנוירולוג צבאי בהקדם האפשרי כדי לקבל מרשם צבאי, הערכה והמלצות להגבלות בשירות.
 • כשמגיעים לנוירולוג הצבאי, חשוב להביא את כל החומר הרפואי - CT ,EEG ,MRI בדיקות דם של רמת התרופה (אם קיימות) שנעשו לפני הגיוס וכן מכתב מהנוירולוג המטפל ומכתבי שחרור ממיון ואשפוז (אם יש).
 • יש להקפיד על נטילת התרופות בצורה סדירה למרות השינוי באורח החיים שנובע מהגיוס.
 • ניתן להגיע עם אחד ההורים לפגישה עם הנוירולוג הצבאי (אם יש צורך).
 • אין להגיע למצב שבו חסרות תרופות. אם אזלו התרופות, יש להגיע ללא דיחוי לרופא היחידה או לנוירולוג צבאי כדי לקבל אותן. אם יוסבר לנוירולוג הצבאי שאין לחייל תרופות אנטי אפילפטיות הוא יקבל את החייל באופן מיידי גם אם לא נקבע תור מראש ולא ניתנה לחייל הפניה.

הגבלות פעילות לחיילים עם אפילפסיה

 • באופן כללי, אין זכויות מיוחדות לחיילים עם אפילפסיה. ההגבלות והפרופיל הצבאי נועדו למנוע נזק מן החולים ולמצות את היכולות והכישורים של כל מתגייס.
 • ההגבלות יותאמו על ידי רופא היחידה ולאחר מכן על ידי הנוירולוג הצבאי.
 • אין לנהוג בשנה שאחרי אירוע אפילפטי (כפי שנהוג בחיים האזרחיים) אם יתרחש התקף תוך כדי גיוס תינתנה הגבלות משמעותיות יותר לתקופה שלאחריו.

התנדבות

 • אם מסיבה כלשהי לא ניתן להתגייס לצה"ל, ניתן לשקול אפשרות להתנדב לצה"ל או לשירות לאומי-אזרחי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים