הקדמה:

יש לדווח על אפילפסיה בלשכת הגיוס ולהצטייד במכתב מהרופא המטפל, לצורך קביעת פרופיל צבאי
בעת הגיוס, יש להביא את התרופות האנטי אפילפטיות לתקופה של שבועיים לפחות


אנשים עם אפילפסיה שמצבם הרפואי מאוזן יכולים להתגייס לצה"ל.

 • חיילים אשר חוו בעבר התקפי אפילפסיה, אך אינם זקוקים לטיפול תרופתי בשל העדר התקפים, יכולים לשרת ביחידות קרביות, אפילו כלוחמים, אם עבר מספיק זמן ללא התקפים וללא תרופות.
 • חיילים המקבלים טיפול תרופתי, אך מאוזנים יכולים לשרת ביחידות עורפיות.
 • אנשים עם אפילפסיה במצב לא מאוזן יכולים להתנדב לצה"ל או לשירות לאומי-אזרחי.

מי זכאי?

 • מועמדים לגיוס לצה"ל שיש להם אפילפסיה, בהתאם למצבם הרפואי ובהתאם לפרופיל שיקבע להם בלשכת הגיוס

קביעת פרופיל לפי מצב רפואי

מצב רפואי פרופיל צבאי אפשרויות שירות
מספר שנים ללא התקפים וללא תרופות 97 מתאים ליחידות מיוחדות וטיס
מספר שנים ללא התקפים וללא תרופות 82 מתאים לשרת כלוחם בחי"ר
מספר שנים ללא התקפים וללא תרופות 72 מתאים לשרת כלוחם בשריון ותותחנים
ללא התקפים ושנה בלי תרופות 64 מתאים לשרת כתומך לחימה
ללא התקפים עם תרופות 45 מתאים לשרת בתפקידים עורפיים
עם התקפים (אם יגיע לאיזון במשך כשנה יוכל להתגייס) 24 אינו כשיר לשרת באופן זמני
לא מאוזן 21 אינו כשיר לשרת באופן קבוע, יכול להתנדב (לא יחויב בטירונות)

תהליך מימוש הזכות

לפני הגיוס

 • יש לדווח על האפילפסיה בלשכת הגיוס.
 • אם התרחש התקף לאחר בדיקת הרופא בלשכת הגיוס, יש לפנות שוב ללשכה ע"מ לעדכן בפרטים החדשים.
 • יש להצטייד מראש במכתב מפורט מהנוירולוג המטפל לגבי המחלה הן בפנייה ללשכת הגיוס.

לאחר הגיוס

 • יש להצטייד מראש במכתב מפורט מהנוירולוג המטפל לגבי המחלה בפנייה לרופא היחידה לאחר הגיוס.
 • בעת הגיוס, יש להביא את התרופות האנטי אפילפטיות לתקופה של שבועיים לפחות כדי למנוע מצב שבו עיכוב בהפניה לנוירולוג יגרום להפסקת הטיפול התרופתי.
 • יש להודיע לרופא היחידה בהקדם האפשרי על דבר האפילפסיה.
 • יש לבקש הפניה לנוירולוג צבאי בהקדם האפשרי כדי לקבל מרשם צבאי, הערכה והמלצות להגבלות בשירות.
 • כאשר מגיעים לנוירולוג הצבאי, חשוב להביא את כל החומר הרפואי - CT,EEG,MRI בדיקות דם של רמת התרופה (אם קיימות) שנעשו באזרחות וכן מכתב מנוירולוג מטפל ומכתבי שחרור ממיון ואשפוז.
 • יש להקפיד על נטילת התרופות בצורה סדירה למרות השינוי באורח החיים הנובע מן הגיוס.
 • ניתן להגיע עם אחד ההורים לפגישה עם הנוירולוג הצבאי במידת הצורך.
 • אין להגיע למצב שבו חסרות תרופות. אם אזלו התרופות, יש להגיע ללא דיחוי לרופא היחידה או לנוירולוג צבאי כדי לקבל אותן. אם יוסבר לנוירולוג הצבאי שאין לחייל תרופות אנטי אפילפטיות הוא יקבל את החייל באופן מיידי גם אם לא נקבע תור מראש ולא ניתנה לחייל הפניה.

הגבלות פעילות לחיילים עם אפילפסיה

 • באופן כללי, אין זכויות מיוחדות לאנשים עם אפילפסיה. ההגבלות והפרופיל הצבאי נועדו למנוע נזק מן החולים ולמצות את היכולות והכישורים של כל מתגייס.
 • ההגבלות יותאמו ע"י רופא היחידה ולאחר מכן ע"י הנוירולוג הצבאי.
 • אין לנהוג בשנה שאחרי אירוע אפילפטי (כפי שנהוג בחיים האזרחיים) אם יתרחש התקף תוך כדי גיוס תינתנה הגבלות משמעותיות יותר לתקופה שלאחריו.

התנדבות

 • אם מאיזו שהיא סיבה אינכם יכולים להתגייס לצה"ל, ניתן לשקול אפשרות של התנדבות לצה"ל או במסגרת שירות לאומי-אזרחי. ישנה אפשרות להתנדב באי"ל- אגודה ישראלית לאפילפסיה במסגרת השירות הלאומי.

ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים