תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעת שהועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים, בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%
כאשר הועדה הרפואית בוחנת הפעלת תקנה 12 לגבי ניצול השואה, אין למנוע הפעלת התקנה במקרה בו הניצול היה צעיר יחסית בעת הרדיפות.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל-אביב
שם התיק:ע"א 2513/07
תאריך:17/06/2007
קישור:פסק הדין באתר נבו

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים אשר סירבה להתייחס לגילו של המערער בבואה לבחון האם להחיל עליו את תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות). זאת בין היתר, משום שהמערער היה ילד בתקופת השואה וגילו ממוצע לגילם של מי שהיו ילדים בתקופת השואה. בית המשפט קבע כי על הוועדה הרפואית לשקול את גילו של אדם בבואה לבחון האם להחיל עליו את תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) אף אם היה ילד בזמן השואה. זאת משום שלשונה המפורשת של תקנה 12 מחייבת התייחסות לגיל. בנוסף, אי התייחסות לגיל המערער רק משום שהיה ילד בעת השואה וכעת גילו ממוצע ביחס למי שהיה ילד בשואה משמעותה שלילת קריטריון הגיל ביחס לכל מי שהיה ילד בשואה ללא כל התייחסות לגילם הנוכחי.

משמעות

  • כאשר הועדה הרפואית בוחנת הפעלת תקנה 12 לגבי ניצול השואה, אין למנוע הפעלת התקנה במקרה בו הניצול היה צעיר יחסית בעת הרדיפות.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אהוד מוזס מועידת התביעות.