הקדמה:

תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983 מסדירות את אופן קביעת דרגת הנכות עי" הוועדות הרפואיות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ואת דרכי הערעור על קביעה זו.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983
נוסח החוק:
[1] באתר נבו.

תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) קובעות את אופן התנהלותן וסמכותן של הוועדות הרפואיות, אופן קביעת דרגת הנכות ודרכי הגשת הערעור על החלטות הוועדה הרפואית.

  • על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, הוועדות הרפואיות לניצולי השואה, מוסמכות לקבוע את אחוזי הנכות שנגרמו לניצול השואה כתוצאה מרדיפות הנאצים.
  • הקצבה החודשית המשולמת לניצולי השואה ממשרד האוצר נקבעת, בין היתר, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין