הקדמה:

תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983 מסדירות את אופן קביעת דרגת הנכות עי" הוועדות הרפואיות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ואת דרכי הערעור על קביעה זו.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין