תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983 מסדירות את אופן קביעת דרגת הנכות עי" הוועדות הרפואיות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ואת דרכי הערעור על קביעה זו.

פרטים

שם החוק:תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ"ד-1983
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין