גמלה בסכום נמוך היא קצבה חודשית שסכומה אינו עולה על 1,360 ₪ או גמלה שסכומה שקול לעד 1,360 ₪ לחודש (נכון ל-2024)
שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי, שבעקבותיה נקבעה זכאות ל"גמלה בסכום נמוך", יחושב באופן שונה משכר הטרחה במקרה של גמלה גבוהה יותר
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע

החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלה, לגבי סיוע או ייצוג שהוסכם עליהם החל מה-05.12.2015 ואילך.

 • "גמלה בסכום נמוך" לצורך חישוב שכר הטרחה בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי היא כל אחת מהקצבאות הבאות:
  • קצבה חודשית שסכומה אינו עולה על 1,360 ₪, נכון ל-2024.
  • קצבה חודשית המוקצבת למבוטח הקרוב לגיל פרישה, שמכפלת הסכום שלה ביחס בין החודשים בו יקבל את הקצבה ל-60 חודשים אינה עולה על 1,360 ₪.
דוגמה
 • מבוטח בגיל 64 (3 שנים לפני גיל פרישה, כלומר 36 חודשי קצבה) מגיש תביעה באמצעות חברה למיצוי זכויות.
 • למבוטח נפסקת קצבה על סך 1,800 ₪ לחודש.
 • הקצבה נחשבת לקצבה בסכום נמוך על פי החישוב הבא: 1,800 ₪ (סכום הקצבה שנפסקה) כפול 36/60 (היחס בין החודשים שנותרו למבוטח עד להגיעו לגיל פרישה ובין 60 חודשים) = 1,080 ₪, סכום הנמוך מ-1,360 ₪.
דוגמה
דרך נוספת לחשב אם מדובר בגמלה בסכום נמוך תהיה לחשב את סך כל הקצבאות הצפויות להתקבל. אם הסכום נמוך מ-81,600 ₪ (1,360 ₪ כפול 60), מדובר בגמלה בסכום נמוך.
 • בדוגמה הקודמת הקצבה שנפסקה היא בסך 1,800 ₪.
 • 1,800 ₪ כפול 36 חודשי קצבה = 64,800.
 • הסכום שהתקבל נמוך מ-81,600 ₪, ולכן מדובר בגמלה בסכום נמוך.
 • קצבה מנכות לא יציבה או כל קצבה זמנית אחרת שמכפלת הסכום שלה ביחס בין חודשי הזכאות ל-60 חודשים אינה עולה על 1,360 ₪, וכל קצבה שתשולם אחריה מכוח אותה תביעה.
דוגמה
 • למבוטח שהגיש תביעה, נקבעה דרגת נכות לא יציבה וזכאות לגמלה בשיעור של 2,000 ₪ למשך שנתיים (24 חודשים).
 • הקצבה נחשבת לקצבה בסכום נמוך על פי החישוב הבא: 2,000 ₪ (סכום הקצבה שנפסקה) כפול 24/60 (היחס בין החודשים בהם יקבל המבוטח גמלה ובין 60 חודשים) = 800 ₪, סכום הנמוך מ-1,360 ₪.
 • כעבור שנתיים, מכוח אותה תביעה, נקבעת למבוטח דרגת נכות יציבה המזכה אותו בקצבה קבועה.
 • הקצבאות נחשבות לגמלה בסכום נמוך.
דוגמה
דרך נוספת לחישוב קצבה בסכום נמוך היא כאשר מחשבים את סך כל הקצבאות הצפויות להתקבל. אם הסכום נמוך מ-81,600 ₪ (1,360 ₪ כפול 60), מדובר בגמלה בסכום נמוך.
 • בדוגמה הקודמת הקצבה שנפסקה היא בסך 2,000 ₪.
 • 2,000 ₪ כפול 24 חודשי קצבה = 48,000 ₪.
 • הסכום שהתקבל נמוך מ-81,600 ₪, ולכן מדובר בגמלה בסכום נמוך.

שכר הטרחה שניתן לגבות בזכאות לגמלאות בסכום נמוך ובסכום יותר גבוה

אחוזי שכר הטרחה שניתן לגבות על פי סוג הטיפול בתביעה
סוג הטיפול בתביעה שכר הטרחה המירבי כאשר סכום הגמלה עולה על 1,360 ₪ בחודש שכר הטרחה המירבי כאשר נקבעה גמלה בסכום נמוך (עד 1,360 ₪ בחודש) הערות
סיוע או ייצוג בתביעה שאינו כולל ייצוג והופעה של עורך דין בוועדה רפואית, בוועדת עררים או בתביעה בבית הדין לעבודה
(בדרך כלל, מדובר בסיוע על ידי חברת מיצוי זכויות)
11.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
10.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
12.25% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין בוועדה רפואית או בוועדה רפואית לעררים 13.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
15% מהגמלה
12.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
15% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
ייצוג של עורך דין שכולל סיוע משפטי בהגשת התביעה מול המוסד לביטוח לאומי וייצוג בבית הדין לעבודה 24% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
23% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
25.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין לא ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 12% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
11% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
או
13.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה.
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
סיוע או ייצוג בתביעה כאשר לפי נוהלי הביטוח הלאומי לא נדרש לזמן את התובע להתייצב לפני ועדה רפואית, למשל תביעות במסלול המהיר או מקרים מסוימים של קביעת נכות לחולי סרטן דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (907 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
סיוע או ייצוג בבדיקה מחדש, בערר או בערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי, כאשר המסייע או המייצג הוא אותו מסייע או מייצג שטיפל בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) וסכום יסוד (2,400 ₪ נכון ל-2024)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • אם המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות.
סיוע או ייצוג בתביעה להיוון (קבלת מענק חד פעמי במקום קצבה) בלבד, כאשר המסייע או המייצג לא טיפל גם בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024) דמי פתיחת תיק (907 ₪ נכון ל-2024)

חשוב לדעת

 • על פי רוב, מבוטח לא ידע בשלב החתימה על הסכם שכר הטרחה, האם הגמלה שהוא צפוי לקבל תהיה גמלה בסכום נמוך. לכן, אופן חישוב שכר הטרחה ייקבע רק בסוף ההליך, לאחר שיתברר אם הגמלה שנקבעה היא גמלה בסכום נמוך.
 • ההבדל בחישוב שכר הטרחה הוא רק במקרים שבהם בחרו הצדדים להסכם באפשרות תשלום הכוללת דמי פתיחת תיק. במקרים בהם מוסכם כי כל שכר הטרחה ישולם רק לאחר קבלת הגמלה, שיעור שכר הטרחה אינו מושפע מסכום הגמלה. מידע נוסף ראו בפורטל המלא שכר טרחה עבור סיוע בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים